LUKE UMJETNOSTI - LUŠTICA BAY, 19. jul 2019.

subota, 20. jul
Luštica Bay, 21 h
 
TAMARA OBROVAC, vokal (Hrvatska)
UROŠ RAKOVEC, gitara (Hrvatska)

foto: K.VULOVIC