ALENKA ZUPANČIĆ: APOKALIPSA JE RAZOČARAVAJUĆA

četvrtak, 26. jul
Pjaca od kina, 20 h

ALENKA ZUPANČIĆ: APOKALIPSA JE RAZOČARAVAJUĆA, predavanje