četvrtak, 5. jul
Kulturni centar Nikola Đurković, 18 i 20 h 

IGRA RUKU
Teatar El Patio (Španija)