ponedjeljak, 9. jul  
Kulturni centar Nikola Đurković, 20 h 

IGRA VREMENA 
David Zuazola (Čile / Španija)