KOTORART TALENTI

srijeda, 1. avgust
Crkva Sv. Duha, 21. 30 h

KOTORART TALENTI
 
TAMARA ŽIVKOVIĆ, flauta (Crna Gora)
BOŠKO TUJKOVIĆ, harmonika (Crna Gora)
BOŠKO BISMILJAK, truba (Crna Gora)
ANDRIJANA JOVANOVIĆ, klavir (Crna Gora)
SARA BAŠORE, violina (SAD)
NELA DRAŠKOVIĆ, oboa (Crna Gora)

Klavirska saradnja: Marina Mikić (Crna Gora / Srbija), Maja Žmukić (Crna Gora)