MAĐIONIČARI ZVUKA

sreda, 8. avgust
Crkva sv. Duha, 22 h
MAĐIONIČARI ZVUKA
 
JUĐA VANG, klavir (Kina)
MARTIN GRUBINGER, perkusije (Austrija / Švajcarska)