Otvaranje KotorArt Pjace od filozofa

utorak, 24. jul
Pjaca od kina, 20 h

Otvaranje KotorArt Pjace od filozofa
OKRUGLI STO: ŠTA AKO SE APOKALIPSA VEĆ DOGODILA?


Učesnici: SREĆKO HORVAT, ANDREJ NIKOLAIDIS, ALEKSANDRA SAVANOVIĆ