PJACA OD DŽEZA

nedjelja, 5. avgust
Pjaca od muzeja, 23 h

NOVAK MIJOVIĆ, truba
ALEKSANDRA BIJELIĆ ALEKSIJEVIĆ, vokal
IVAN ALEKSIJEVIĆ, klavir