UKUS SOLI – ODISEJA JEDNE SARDINE

petak, 6. jul 
Kulturni centar Nikola Đurković, 20 h 

UKUS SOLI – ODISEJA JEDNE SARDINE 
Pozorište za djecu i mlade La Barraca-Tesstoni Ragazzi (Italija)