KOTORART TALENTI, 15. jul 2019.

ponedjeljak, 15. jul
Crkva Sv. Duha, 21.30 h
KOTORART TALENTI

UČENICI ŠOSMO VIDA MATJAN, KOTOR
KATRINA AGATE, violončelo (SAD)
TAMARA ALEKSIĆ, klavir (Crna Gora)
MARINA MIKIĆ, klavir (Crna Gora /Srbija)

foto: D.MILJANIC