KOTORART TALENTI, 25. jul 2019.

četvrtak, 25. jul
Crkva Sv. Duha, 21.30 h
KOTORART TALENTI

LUKA PERAZIĆ, violina (Crna Gora)
KOSTA POPOVIĆ, violončelo (Crna Gora)
SIMO ŠIŠEVIĆ, klavir (Crna Gora)

foto: K.VULOVIC