VIJEK TRAJANJA, 16. jul 2019.

utorak, 16. jul
Katedrala Sv. Tripuna, 21.30 h
VIJEK TRAJANJA
Obilježavanje 100 godina rada Zagrebačkog kvarteta

ZAGREBAČKI KVARTET (Hrvatska)
Martin Krpan, violinа
Davor Filips, violina
Hrvoje Filips, viola
Martin Jordan, violončelo

foto: K.VULOVIC