DANI RUMUNIJE: ISTORIJA PORODICE VERONA, 27. jul 2022.