Festival Wild Beauty Art: Novi projekat u produkciji tima KotorArta

Novi umjetnički festival Wild Beauty Art, održaće se na Žabljaku uz podršku Ministarstva turizma i održivog razvoja i Turističke organizacije Žabljaka. Kroz ovaj projekat, ekipa koja stoji iza KotorArta pruža još aktivniji doprinos u pozicioniranju Crne Gore kao turističke destinacije koja nudi najkvalitetnije umjetničke i kulturne sadržaje, ne samo u Kotoru i drugim primorskim mjestima, već ove godine i na sjeveru Crne Gore, tačnije na Durmitoru.

WBA 4 photo Vlado Vujisić.jpg

Vođeni sopstvenim osamnaestogodišnjim učincima kroz aktivnosti KotorArta, koji su re-zultat promišljanja o mjestu i važnosti kulture i umjetnosti u našem društvu, te podstak-nuti osvojenom nagradom Wild Beauty Award za najbolju manifestaciju 2018. godine, odlučili smo se da uz pomoć entuzijasta i poštovalaca pokrenemo festival ili bolje reći  koncept - platformu pod nazivom Wild Beauty Art. Sa vizijom Crne Gore kao jedinstvenog mjesta gdje se prožimaju “divlja“ priroda i vrhunska umjetnost, ova platforma kao jedan od ciljeva ima da umjetnički „oživi“ i dopuni kulturnim sadržajem mjesta koja su jednoznačno doživljena kao “prirodna ljepota”. Na ovaj bi se način, na vrlo kompetitivnom tržištu regiona, Crna Gora strateški mogla snažnije pozicionirati i brendirati kao mjesto gdje se božanski prirodni pejzaži prepliću sa vrhunskom klasom umjetničkog sadržaja. Svjesni smo da je u pitanju dugotrajan proces za koji smo naoružani znanjem, iskustvom, strpljenjem, željom za prosperitetom i ljubavlju za ovo neponovljivo parče planete koje zovemo Crnom Gorom. Uz visok umjetnički i produkcioni nivo koji se vezuju za KotorArt, sigurni smo da ćemo i kroz ovaj projekat nastaviti doprinositi pozitivnoj promjeni, razvoju i nadogradnji umjetničke, kulturne i turističke ponude naše države, mijenjajući istovreme-no i svijest domicilnog stanovništva o važnosti umjetnosti na našem putu ka elitnom društvu prosperitetnih nacija – istakao je Ratimir Martinović, direktor KotorArta.

WBA 2 photo Vlado Vujisić.jpg
Ovogodišnji Wild Beauty Art je fokusiran na Durmitor i Žabljak i trajaće  od 19. do 23. avgusta, sa planiranim programima na Crnom jezeru, ali i na Savinom kuku i drugim lokacijama u prirodi. Planirani programi pažljivo su osmišljeni kao spoj vrhunskog umjetničkog kvaliteta i muzičkih djela prijemčivih široj publici, kako domaćoj tako i inostranoj. Pored nastupa nekoliko sastava mlađih muzičara, kao tri centralna događaja na jezeru, predviđeni su nastupi Crnogorskog dua gitara, sa gitaristima Srđanom Bulatovićem i Darkom Nikčevićem, koji će svirati svoje originalne obrade tradicionalnih crnogorskih pjesama; nastup vodećeg džez sastava iz Mađarske Bágyi Balázs New Quartet; kao i klavirski resital jednog od najrenomiranijih pijanista današnjice, profesora na Univerzitetu u Majamiju, Kemala Gekića.