Javne rasprave o uticaju digitalnih tehnologija na sektor umjetnosti i kulture

Javne rasprave o uticaju digitalnih tehnologija na sektor umjetnosti i kulture su od izuzetne važnosti s obzirom na sve veću prisutnost tehnologije u našem svakodnevnom životu. Ova spoj tehnologije i umjetnosti otvara mnoga pitanja i mogućnosti koje su vrijedne istraživanja i analize.

Serija javnih događaja koje smo organizovali tokom Heritage & Creativity Samita o naslijeđu i kreativnosti održanog u Kotoru u februaru 2024. godine u formatu predavanja i dinamičnih 1-na-1 debata bez posredovanja uspjeli smo da podstaknemo proaktivnost govornika, kao i da publici pružimo interesantan i angažovan razgovor o mišljenjima, ali i podstaknemo ih na aktivno učešće. Takođe, naš cilj bio je da pokušamo da dekonstruišemo lokalni prevladavajući negativni stav prema uticajima novih tehnologija na umjetnost i kulturu, kao i istaknemo da ih ne možemo označiti kao pretežno pozitivne ili negativne, već da se mogu posmatrati kao i prednost i izazov, u zavisnosti od načina na koji se primjenjuju u praksi.

Diskusija posvećena Održivom kulturnom naslijeđu u digitalnom dobu transformisana je u predavanje pod nazivom "Principi digitalne transformacije", koje je održao konsultant za inovacije UNICEF-a, Vladimir Trkulja. Vladimir Trkulja se bavi razvojem digitalnih proizvoda koji pozitivno utiču na život ljudi. Njegovo predavanje bazirano je na uticajima digitalnih tehnologija na kulturne proizvode i sadržaje, kao i na prakse angažovanja publike. Diskutovalo se i o potrebnim vještinama i efikasnim poslovnim modelima za profesionalce i institucije u oblasti kreativne i kulturne industrije u digitalnom dobu.

 

"Digitalne promjene u kulturi i umjetnosti", naziv je javne diskusije u kojoj su učestvovale dramska spisateljica i direktorka Hrvatskog narodnog kazališta u Rijeci, Dubravka Vrgoč, dirigentkinja i vanredna profesorica horovskog pjevanja i dirigovanja, i potpredsjednica za međunarodnu saradnju i projekte na Fakultetu muzičkih umjetnosti u Beogradu, Dragana Jovanović, i Maja Vuković, istoričarka umjetnosti i menadžerka projekta u Asocijaciji KROKODIL iz Beograda, Srbija. Tokom ovog događaja razmatrana su različita pitanja promjena osnova savremenih izvođačkih umjetnosti i muzike u digitalnom dobu, uzimajući u obzir prilike, kao i izazove - potencijale u smislu kreiranja kreativnog sadržaja i uključivanja novih tehnologija, povezivanja i širenja, mogućnosti za komercijalnu i profesionalnu razmjenu, nedostatak potrebnih digitalnih alata i vještina umjetnika i kulturnih radnika, pitanja angažovanja publike, dobiti/gubitaka u izvođenju klasičnih umjetnosti (muzika, izvođačke i vizuelne umjetnosti) u tradicionalnom naspram digitalnog okruženja s obzirom na publiku, efekat digitalnog pomaka na prakse potrošača, itd.

Javna diskusija "Umjetnička kreativnost u digitalnoj eri" održana je u Perastu. Učesnici su bili Đorđe Krivokapić (osnivač i predsjednik - SHARE Fondacije, profesor - Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu i profesor - Fakulteta dramskih umjetnosti u Beogradu) i Andrija Kovač, filmski snimatelj, reditelj, audio-vizuelni avanturista i zaljubljenik u tehnologiju. Tokom ove diskusije analizirane su i raspravljene teme koje se odnose na potencijale novih oblika izražavanja, moguće rizike digitalnog pejzaža, kao i kapacitete kreativne produkcije, izazove i mogućnosti. Takođe, događaj je uključivao vođenu turu izložbe "IMAGINE BOKA: Generisano umjetnom inteligencijom - istraživanje alternativnih istorija".

Diskusija "Digitalni nomadi: Kulturni turizam u digitalnoj eri" uključivala je Nanu Radenković, magistra menadžmenta u kulturi, interkulturnosti i medijacije na Balkanu i suosnivačicu kreativnog centra za digitalne nomade Nova Iskra (Srbija) i Saru Mandić, magistra menadžmenta i politike u kulturi i direktorku produkcije i razvoja Međunarodnog festivala KotorArt. Debata je istražila uticaj digitalnog doba na kulturni turizam, karakteristike životnih stilova digitalnih nomada i njihov uticaj na lokalne zajednice, kao i značaj održivog razvoja, energetske efikasnosti i svijesti o zaštiti životne sredine.

Javne diskusije održane su kao dio projekta (r)Evolution: Arts & Culture in the Digital Era podržanog od strane UNESKO programa participacije 2022-2023.