KotorArt dobitnik granta Ambasade SAD u Crnoj Gori za projekat Kulturna preplitanja: Jačanje crnogorsko-američkih veza

Fondacija Don Branko Sbutega, izvršni producent Međunarodnog festivala KotorArt Don Brankovi dani muzike, počinje sa realizacijom projekta Kulturna preplitanja: jačanje crnogorsko-američkih veza, podržanog od strane Ambasade SAD u Crnoj Gori.

Kroz podsticanje vršnjačke saradnje, razmjene i mobilnosti mladih muzičara, kompozitora i profesora muzike iz Crne Gore i Sjedinjenih Američkih Država, te kroz iniciranje komponovanja novih djela klasične muzike inspirisanih muzičkom i kulturnom baštinom ovih zemalja, kao i kroz javna izvođenja i promociju novonastalih kompozicija i umjetnika, projekat ima za cilj da doprinese promociji kulture i umjetnosti i jačanju veza između Crne Gore i Sjedinjenih Američkih Država. 

Tokom narednih godinu dana mladi muzičari iz Crne Gore i Sjedinjenih Američkih Država će imati priliku da intenzivno sarađuju, razmjenjuju znanja i iskustva, kao i da, uz mentorstvo profesora kamerne muzike, zajedno spremaju nove muzičke numere crnogorskih i američkih kompozitora. Projekat predviđa komponovanje četiri djela za gudački kvartet – dvije porudžbine novih kompozicija inspirisanih crnogorskom baštinom i baštinom Sjedinjenih Američkih Država, te dvije umjetničke obrade klapskih pjesama i džez standarada. Aktivnosti projekta uključuju i online diskusije namjenjene izvođačima, kompozitorima, profesorima muzike, muzikolozima i ostaloj zainteresovanoj javnosti, tokom kojih će se govoriti o važnosti njegovanja ovakvih praksi, te sve aspekte koje ovaj proces podrazumijeva i zašto je on značajan za očuvanje i promociju kulturne baštine i dalji razvoj muzičke umjetnosti. Finale projekta, čija je realizacija planirana tokom ljeta 2022. godine, podrazumijeva realizaciju koncerata koja će kompozitore, nove kompozicije i muzičare predstaviti u Sjedinjenim Američkim Državama i Crnoj Gori. 

Realizacijom projekta Kulturna preplitanja: Jačanje crnogorsko-američkih veza Međunarodni festival KotorArt nastavlja uspješnu višegodišnju saradnju sa Odborom za gradove pobratime Santa Barbare u Kaliforniji i Kotora, te uspješnu praksu kontinuiranog podržavanja i osnaživanja mladih i talentovanih umjetnika, njegovanja kamernog muziciranja, kao i praksu porudžbina novih kompozicija kojom doprinosi stvaranju i promociji kulturne baštine.