Muzika Boke odzvanja jutrima i šalje poruke mira i zajedništva

KotorArt Don Brankovi dani muzike, iz traganja za novim oblicima komunikacije umjetnosti, iznikao je nekoliko ideja koje plasira, konstantno ih promišljajući i nadograđujući. Jedna od njih je i „Muzika Boke“ koja je, zbog svoje posebne energije, kod stanovnika Kotora izazvala jako pozitivne reakcije i srdačna osjećanja.

luke_umjetnosti-07-20-207.jpg

Nekoliko dana tokom sedmice, stanovnici Starog grada Kotora, Dobrote, Kampa, Sv. Stasija, Mua, Prčanja i Perasta se bude zvucima Kola Bokeljske mornarice u izvođenju kotorskih muzičara, koji su usko povezani sa Festivalom ili Gradskom muzikom Kotora. Ovi festivalski muzičari, u ranim jutarnjim časovima sviraju iz barke koristeći more kao savršen prenosilac zvuka i brda koja okružuju zaliv kao savršenu akustičnu kutiju. Repertoar koji je, za sada, isključivo sastavljen od Kola Bokeljske mornarice, je sa pravom  i svjesnom namjerom upravo takav.


Tradicionalno kolo je jedan od najvažnijih elemenata prepoznatljivosti Bokeljske mornarice, poznato kao i Kolo sv. Tripuna, a predstavlja spoj srednjovjekovnih sakralnih i kasnije svjetovnih elemenata iz života pomoraca. Za vrijeme kola se ne pjeva, ali postoji jedan pjesnički tekst, koji je krajem XIX vijeka napisao Pavo Božov Kamenarović, pomorski kapetan iz Dobrote. Stihovi ističu ideje narodnog preporoda šezdesetih godina XIX vijeka, kada se jasno naglašavala širina, nacionalna i vjerska tolerancija i osjećaj bratstva, inače tako njegovani u Boki. 

Ideja Festivala da budi stanovnike Boke sa zvucima kola Bokeljske mornarice upravo potiče iz ideje samog kola i stihova:

Svi zajedno – svi u kolo
Rukama ruke stisnimo
Potvrdimo svim okolo
Da slogu bratsku ljubimo;
Nasljedujmo to načelo
što daše nama djedovi,
A Bog će dat – da veselo
Sl'jedit nas budu sinovi.

 

Mještani koji se bude uz zvuke Kola, obasjani su energijom koja se lako prenosi kada su ovakve poruke u pitanju a neki sada već odgovaraju, svirajući sa ponti, sa svojih balkona i taraca, potvrđujući ove poruke mira i zajedništva. Sljedeća Muzika Boke zakazana je za srijedu, 29. jula u Perastu.