Obavještenje za javnost

Draga publiko, prijatelji Festivala i poštovaoci umjetnosti, 

Festival KotorArt pažljivo prati aktuelna dešavanja u svijetu koja se odnose na pandemiju novog virusa, COVID-19. Neprocijenjivu vrijednost Festivala čine ne samo duhovno već i fizičko zdravlje naših prijatelja, saradnika i partnera koji predano rade na organizaciji i realizaciji programa, zdravlje naših umjetnika i iznad svega zdravlje vjerne publike 

Početak KotorArt Don Brankovih dana muzike predviđen je za drugu polovinu juna ove godine. Tom prilikom planiramo svečano otvaranje i obilježavanje značajnog datuma u svijetu muzike: 250 godina rođenja muzičkog genija – Ludviga van Betovena.  

Imajuću u vidu trenutno stanje u svijetu sa pandemijom novog virusa COVID-19, a prema sadašnjim procjenama stručnjaka, duboko vjerujemo i nadamo se da će se planirani programi ovogodišnjeg festivala moći realizovati u redovnim okolnostima. Međutim, svjesni smo nepovoljnosti situacije i našeg malog uticaja na tok odvijanja iste. 

S toga, pridržavajmo se i poštujmo mjere zaštitite koje Vlada Crne Gore ali i vlade zemalja regiona i Svjetska zdravstvena organizacija propisuju. Ostajte zdravi, kod kuće, brinite o sebi i Vašim bližnjima i nadamo se skorim muzičkim susretima u Kotoru!