Održan susret partnera na EU projektu #SYNERGY

Dan nakon otvaranja izložbe „Prvih dvadeset“, u Crkvi sv. Duha je održan prvi sastanak predstavnika svih partnerskih festivala na evropskom projektu #synergy. 

 

Domaćin na ovom značajnom sastanku bio je Ratimir Martinović, direktor festivala KotorArt Don Brankovi dani muzike. 

Gosti inicijalnog #synergy susreta bili su: Dora Ružjak Podolski (intendantica, Dubrovačke ljetnje igre - Hrvatska), Darko Brlek (direktor Ljubljana festival - Slovenija), Denis Bizgha (projektni menadžer Vox Baroque festival - Albanija), Besa Luzha (menadžerka festival, Chopin PianoFest - Kosovo), Jelena Janković – Beguš (programska menadžerka i producentkinja, Centar beogradskih festivala - Srbija), kao i drugi učesnici na projektu.

 

IMG_6577.jpg

 

Učesnike su pozdravili i gđa Milica Kadović Đorojević, državna sekretarka u Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta Crne Gore, kao i g. Vladimir Jokić, predsjednik Opštine Kotor.

Na sastanku je predstavljen veliki trogodišnji projekat #synergy, te planovi za dalji rad i saradnju. Ciljevi ovog projekta su usavršavanje i povezivanje kulturnih radnika, prije svega onih koji se bave festivalima i umjetničkom muzikom, zatim podsticanje komponovanja novih djela klasične muzike inspirisanih lokalnom baštinom svih navedenih zemalja, počev od Kotora i Crne Gore, kao i uvezivanje i saradnja mladih muzičara, kompozitora i organizacija koje se bave umjetničkom muzikom na Zapadnom Balkanu.
 
 

IMG_6659.jpg

 

Tokom tri godine trajanja, projekat će okupiti 12 kompozitora, preko 50 mladih muzičara i menadžera u kulturi, organizovaće se 6 seminara za profesionalce u kulturi, 12 rezidencija za kompozitore na kojima će nastati 12 novih djela inspirisanih kulturnom baštinom regiona, ali i same Evrope. 

Kao veliko finale projekta, planirana  je festivalska turneja koja će kompozitore, nove kompozicije i mlade muzičare predstaviti tokom ljetnjih festivala širom Zapadnog Balkan