Održana četvrta radionica u okviru evropskog projekta #synergy

Četvrta od šest radionica evropskog projekta #synergy pod nazivom Profesionalna edukacija i klasična muzika u organizaciji Kosovo Šopen asocijacije, održana je 9. i 11. maja u Prištini. 

CAF5C156-247D-4C51-8A6A-7EF7D2DDBD26.JPG

Na prvoj sesiji ove dvodnevne radionice čiji su fokus bile politike za održivi razvoj i rast publike klasične muzike, učestvovali su prof. Lejla Pula, profesor klavira na Univerzitetu u  Prištini, Hajrullah Čeku, ministar omladine i kulture Republike Kosovo, Arberie Nagavci, ministar obrazovanja Republike Kosovo i predstavnik Deska Kreativne Evrope Kosovo i EU Komisije na Kosovu. 

Fokus druge sesije ove radionice bio je na predstavljanju struktura umjetničkog obrazovanja i obrazovnih programa koje sprovode partnerski festivali: Međunarodni festival KotorArt (Kotor), Dubrovačke ljetnje igre (Hrvatska), Festival Ljubljana (Slovenija), Centar Beogradskih festivala (Srbija), Vox Baroque (Albanija) i Kosovo Šopen asocijacija (Kosovo), a koje su predstavili njihovi direktori i stručnjaci za klasičnu muziku. 

B00B9291-0406-4E0F-B359-7E2CFA185D9F.JPG

Ukupno šest radionica od kojih je ovo četvrta, organizuju se u okviru #synergy projekta za kulturne operatere u cilju jačanja njihovih kapaciteta u oblastima finansiranja klasične muzike, programiranja, produkcije, stručnog obrazovanja, razvoja publike i marketinga. Kroz ove radionice i umrežavanje, unapređuju se lične i profesionalne mreže i otvaraju mogućnosti za koprodukcijske projekte na regionalnom i evropskom nivou.

Projekat #synergy: Jačanje kapaciteta industrije klasične muzike na Zapadnom Balkanu, iniciran od strane Međunarodnog festivala KotorArt, podržan je od strane Evropske komisije, kroz program Kreativna Evropa i  okuplja neke od najvećih festivala umjetnosti u regionu. Ciljevi #synergy projekta su usavršavanje i povezivanje kulturnih radnika, prije svega onih koji se bave festivalima i umjetničkom muzikom, zatim podsticanje komponovanja novih djela klasične muzike inspirisanih lokalnom baštinom svih zemalja učesnica projekta, kao i uvezivanje i saradnja mladih muzičara, kompozitora i organizacija koje se bave umjetničkom muzikom na Zapadnom Balkanu.

Više informacija o projektu #synergy dostupno je na Internet stranici https://synergyproject.info/