Otvaranje izložbe Magični svijet stripa autora Antuna Sbutege

Međunarodni festival KotorArt, u okviru likovnog segmenta, organizuje izložbu pod nazivom Magični svijet stripa, autora Antuna Sbutege. Otvaranje izložbe biće upriličeno u ponedjeljak, 8. jula, u Pomorskom muzeju u Kotoru, sa početkom u 21 čas, a izložba je za javnost otvorena do 17. jula. Programska urednica likovnog segmenta KotorArta je slikarka Romana Milutin Fabris, čija će izložba, kao drugi likovni program ovog ljeta, biti otvorena od 1. do 12. avgusta.

 

Na izložbi će biti izloženo dvadesetak tabli stripa rađenih kombinovanom tehnikom – tuš, tempera, pastel, kao i pripremni crteži i studije za strip. Radi se o tablama stripa na brojne teme: vestern, astronauti, gusari, srednjovjekovni vitezovi, bitka kod Lepanta, pomorske i vazdušne bitke Drugog svjetskog rata, kao i teme vezane za Boku: Bokeljska mornarica, vaterpolo, karneval, pobuna mornara u Boki 1918. godine itd. Izložene table stripa nijesu dijelovi crtanih romana, već su ilustracije u tehnici stripa raznih tema koje su pobuđivale interesovanje i maštu autora, posebno u njegovom djetinjstvu, a koje su i važan dio kolektivne memorije.

Strip je imao ubrzan razvoj u toku proteklih sto godina i danas predstavlja jedan od važnih oblika likovne umjetnosti (nazvan devetom umjetnošću; film je sedma, a fotografija osma umjetnost) i komunikacije. Strip je imao veliki uticaj na druge forme likovne umjetnosti, na film, literaturu, marketing i dizajn. On je jedna od kreativnih industrija koja se najdinamičnije razvija; procjenuje se da je godišnja vrijednost ove aktivnosti oko petnaest milijardi dolara, a da će do 2030. godine preći trideset milijardi.

Pored prepoznatljivih Don Brankovih dana muzike, Festival dugo godina njeguje i vanmuzički sadržaj, te nudi književni, filozofski, pozorišni i likovni segment. Radujemo se što predsjednika Fondacije Don Branko Sbutega, dr Antuna Sbutegu, možemo upoznati kroz njegov rad i kreativnost na više polja. Sjećamo se izuzetne noći Dante 700, gdje smo prisustvovali multimedijalnoj večeri posvećenoj stvaralaštvu Dantea kroz vizuru Antuna Sbutege, ako i prošlogodišnje izložbe slika. Ovog puta, pozivamo sve da zavirimo u njegov magični svijet stripa. - istakli su iz PR službe Festivala.

Antun Sbutega završio je Gimnaziju u Kotoru a diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, gdje je magistrirao i doktorirao. Predavao je na Pomorskom fakultetu u Kotoru do 1991. godine, kada se s porodicom preselio u Rim. Radio je u Kongregaciji za evanđelizaciju naroda u Vatikanu. Za prvog ambasadora Crne Gore pri Svetoj stolici i Malteškom redu imenovan je 1. januara 2007. godine, a potom je nastavio diplomatsku aktivnost u Rimu u svojstvu ambasadora pri Republici Italiji, Malti i San Marinu do penzionisanja 2016. godine. U periodu 2016–2023. bio je admiral Bokeljske mornarice Kotor. Predsjednik je Savjeta Fondacije Don Branko Sbutega. Autor je brojnih monografija, naučnih i stručnih radova iz oblasti ekonomije, istorije, pomorstva, diplomatije i umjetnosti u Jugoslaviji, Crnoj Gori, Italiji, Hrvatskoj i Vatikanu. Od djetinjstva, bavi se umjetnošću, posebno slikarstvom.


Međunarodni festival KotorArt održava se 23. put, od 13. jula do 14. avgusta uz pokroviteljstvo Uneska, Ministarstva kulture i medija i Opštine Kotor, podršku Evropske unije, zlatnog sponzora Coca-Cole, kao i podršku drugih značajnih sponzora i široke mreže partnera iz zemlje i inostranstva. Dodatne informacije o planiranim programima festivala mogu se pronaći na internet stranici Festivala www.kotor.art i na društvenim mrežama preko stranica festivala @kotorart i preko #kotorart.