Pjaca od Filozofa na Festivalu KotorArt

IX Pjaca od Filozofa u okviru Međunarodnog Festivala KotorArt ove godine će se održati 10. i 11. avgusta, na Pjaci od Kina, sa početkom u 21h

 

Paula Petričević.jpg

Urednica ovogodišnje Pjace je Paula Petričević, filozofkinja, aktivistkinja, feministkinja, magistarka političkih nauka. Tema ovogodišnje Pjace je “Kako misliti izbjeglištvo?”. O ovoj temi 10. avgusta slušamo Čarnu Brković, koja će o njoj pričati kroz tezu “Humanitarnost kao politika državljanstva”,dok će publika 11. avgusta imati prilike slušati predavanje Adriane Zaharijević, sa temom “Mi izbjeglice: Život koji se ne može živjeti”. Kao i svake godine, nakon predavanja, započinje otvorena diskusija sa prisutnima a ulaz je slobodan. Svi detalji programa mogu se naći pod tabom “Program”.  

Carna Brkovic.jpg
ČARNA BRKOVIĆ je docentkinja na Odjeljenju za kulturnu antropologiju i evropsku etnologiju na Univerzitetu u Getingenu. Diplomirala je etnologiju i antropologiju na Univerzitetu u Beogradu i doktorirala socijalnu antropologiju na Univerzitetu u Mančesteru. Kao etnološkinja i antropološkinja, bavi se istraživanjima novih oblika moći i alternativnih oblika političke imaginacije, posmatrajući kako se ljudi brinu jedni o drugima izvan modela države blagostanja. Do sada je pisala o tome kako se etika i politika prepliću na primjerima humanitarnosti, LGBT aktivizma i klijentelizma u jugoistočnoj Evropi.
Adriana-Zaharijevic.jpg
ADRIANA ZAHARIJEVIĆ je viša naučna saradnica u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu i docentkinja na Rodnim studijama Univerziteta u Novom Sadu. Objavljuje na različite teme u okviru političke filozofije (kritika liberalizma, feministička filozofija i kritika nasilja) i studija angažovanosti (posredovanje, prevođenje i kritika kao angažovanost).