Projekat #synergy muzikom gradi čvršće veze u regionu

Međunarodni projekat kulturne saradnje #synergy: Jačanje kapaciteta industrije klasične muzike na Zapadnom Balkanu (#synergy: Sharpening the capacities of the classical music industry in the Western Balkans), koji vodi Međunarodni festival KotorArt u partnerstvu sa značajnim festivalima umjetnosti u regionu, a podržan od strane Evropske unije kroz program Kreativna Evropa, obogaćen je sa dvanaest novih učesnika.

Stručni žiri koji su činili ugledni stručnjaci za umjetničku muziku iz regiona: Branka Popović, Iva Lovrec-Štefanović, Ratimir Martinović, Vasil S. Tole, Lejla Pula i Darko Brlek, odabrao je dvanaest kompozitora za učešće u projektu. Odabrani kompozitori iz Crne Gore su Nina Perović i Milivoje Pićurić, dok su iz ostalih zemalja učesnica projekta, Srbije, Hrvatske, Slovenije, Albanije i Kosova izabrani kompozitori: Helena Skljarov, Tomislav Oliver, Matija Krečič, Timotej Kosovinc, Jetmir Zaganjori, Kris Soćipoti, Mira Milosavljević, Predrag Radisavljević, Krešnik Aličkaj i Ardian Halimi.

Uz puno uvažavanje evropskih vrijednosti, kroz ovaj projekat KotorArt nastavlja sa podrškom i promocijom mladih muzičara sa ciljem doprinosa širenju i razumijevanju bogate muzičke baštine regiona. U tom smislu, inspirisani lokalnim, ali i evropskim kulturnim nasljeđem, pomenuti umjetnici napisaće nove kompozicije, koje će biti izvedene tokom velikog finala projekta 2023. godine, u okviru festivalske turneje, koja će njih i njihova djela, kao i perspektivne mlade muzičare iz regiona predstaviti širom Zapadnog Balkana. 

Posebnost ovog projekata ogleda se u tome što će, tokom dvonedjeljnih rezidencijalnih boravaka u Kotoru, Dubrovniku, Beogradu, Ljubljani, Prištini i Tirani, kompozitori imati priliku da steknu uvid u kulturne scene različitih zemalja, istovremeno promovišući svoje stvaralaštvo u lokalnim zajednicama. 

"Raduje me da sam dio projekta #synergy. Ovo je rijetka prilika da se kolege iz regiona povežu i drago mi je da produbljujemo regionalnu saradnju. Sigurna sam da će susreti sa muzičarima, kao i dvonedjeljna rezidencija u Dubrovniku pokrenuti mnoga važna pitanja i podstaknuti kreativni proces”, izjavila je kompozitorka Nina Perović. 
"Provesti dvije nedjelje na rezidenciji u Beogradu će biti vrlo inspirativno da započnem rad na novoj muzici i zadovoljstvo mi je što će se to djelo izvoditi i čuti na više mjesta. Treba da premostimo granice i napravimo čvršće veze u regionu”,  izjavio je kompozitor Milivoje Pićurić.
 
Projekat #synergy: Jačanje kapaciteta industrije klasične muzike na Zapadnom Balkanu, podržan od strane EU programa Kreativna Evropa, okuplja šest značajnih festivala umjetnosti iz regiona: KotorArt Don Brankovi dani muzike (Crna Gora), Dubrovačke ljetnje igre (Hrvatska), Centar beogradskih festivala (Srbija), Ljubljana Festival (Slovenija), Vox Baroque (Albanija) i Šopen Piano Fest Priština (Kosovo). Projekat ima za cilj jačanje kapaciteta i razmjenu znanja na regionalnom i evropskom nivou, usavršavanje i povezivanje profesionalaca iz kulture, podsticanje komponovanja novih djela klasične muzike inspirisanih evropskim i lokalnim nasljeđem partnerskih zemalja, kao i umrežavanje i saradnju između mladih muzičara, kompozitora i organizacija koje se bave klasičnom muzikom na Zapadnom Balkanu. Tokom 34 mjeseca, projekat #synergy će okupiti dvanaest kompozitora i preko pedeset perspektivnih muzičara i kulturnih menadžera. Biće realizovano šest radionica za profesionalce u kulturi, kao i dvanaest rezidencija za kompozitore, koji će rezultirati sa dvanaest novih muzičkih djela inspirisanih kulturnim nasljeđem regiona i Evrope.