Završen program obilježavanja 400 godina od Velike pohare Perasta

Povodom obilježavanja 400 godina od Velike pohare Perasta proteklog vikenda, 22. i 23. juna u Perastu bio je upriličen bogat program kojim se ova godišnjica obilježila na dostojanstven i savremen način, te su se dodatno osvijetlile okolnosti u kojima se Velika pohara dogodila.

U subotu, 22. juna, na pjaci Gospe od Karmena, sa početkom u 20 časova i 30 minuta, upriličen je umjetnički program, sa govornicima Tinom Ugrinić, Androm Radulovićem, Đorđem Krivokapićem i Sarom Lakičević koji su prisutnima čitali istorijske osvrte različitih autora na Perast, zaliv i Poharu. Autorskim tekstom Quo vadis, Perast? Ratimir Martinović je upozorio na sadašnje stanje u Perastu, u kome trenutno živi manje od 200 stanovnika i prisutne inspirisao na dalji razvoj Perasta kao umjetničkog centra Jadrana. Muzički dio programa ispunile su članice hora Collegium musicum koji je predvodila istaknuta dirigentkinja, Dragana Jovanović. Pažljivo biran repertoar za ovu priliku, savršeno se uklapao uz tok naracije a neke od izvedenih numera bile su Opet je preda mnom Boka, Vladimira Brguljana, Primorski napjevi (prema narodnim pjesmama iz okoline Dubrovnika) Stevana Stojanovića Mokranjca, Hoda, hoda preko polja (Risan), u aranžmanu Vinka Davidovića, dok se umjetnički program simbolično završio interpretacijom pjesme Boko, moja Boko, Božidara Ivaniševića.      

 U Crkvi Gospe od Karmena otvorena je izložba Lica porobljenih Peraštana: Povratak kući, autora Andrije Kovača.

 

U nedjelju, 23. juna, održala se naučna konferencija pod nazivom “Boka Kotorska na rubu propasti: 1624-2024” u Crkvi Sv. Nikole, koja se, uz učešće istaknutih govornika, održavala tokom cijelog dana. Don Robert Tonsati predstavio je rad Pohara Perasta i Boke kotorske kroz vijekove, a prof. dr Egidio Ivetić Venecija i Boka kotorska 1420-1797 nakon čega su uslijedile četiri teme konferencije. Tema Društvene, političke i ekonomske posljedice Velike Pohare Perasta, okupila je učesnike dr Željka Karaulu, Tinu Ugrinić, Mariju Knežević, dr Eldinu Lovaš, dr Ivana Armanda i Aleksandra Simeunovića. Na rubu propasti: posljedice ratova u Boki kotorskoj i jadranskom-jonskom zaleđu, bila je druga tema naučne konferencije koja je okupila učesnike dr Marijana Premovića, dr Iliju Miloševića, dr Harisa Dajča, dr Đorđa Krivokapića i dr Edina Omerčića.  Razvoj i izazovi urbane strukture Perasta i Boke kotorske: umjetnost i arhitektura okupila je učesnike dr Anu Ferri, dr Sašu Brajevića, dr Milenu Ulčar, Milenu Mazarak i Jasminku Grgurević. Poslednja tema konferencije Vegetacija, klima, prostor, ljudska ishrana, muzika, zdravlje, bolesti, epidemije, migracije: Quo vadis, Mediterraneum? sa učesnicima Jankom Paunovićem, dr Markom Rimac, dr Majom Katušić, Blažom Kažanegrom, dr Majom Vasiljević zatvorila je ovaj dvodnevni događaj posvećen Velikoj pohari Perasta.

Naučna konferencija održala se u organizaciji Pomorskog muzeja u Kotoru, Katedre za opštu istoriju novog veka Odjeljenja za istoriju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Župe Peraške i Biskupije kotorske, Instituta za istoriju Venecijanske države i društva (Italija), uz podršku Međunarodnog festivala KotorArt i SHARE fondacije.

Do 31. avgusta širom Perasta, postavljena je izložba umjetničkih instalacija pod nazivom Triptih: Porobljavanje (Zajednica otetih, Rastanak ne dolazi u obzir, U iščekivanju).

Autori su Viktor Kiš, vizuelni umjetnik i njegovog saradnika, Tibora Kiša.

 

Međunarodni festival KotorArt održava se 23. put, od 13. jula do 14. avgusta uz pokroviteljstvo Uneska, Ministarstva kulture i medija i Opštine Kotor, podršku Evropske unije, zlatnog sponzora Coca-Cole, kao i podršku drugih značajnih sponzora i široke mreže partnera iz zemlje i inostranstva. Dodatne informacije o planiranim programima festivala mogu se pronaći na internet stranici Festivala www.kotor.art i na društvenim mrežama preko stranica festivala @kotorart i preko #kotorart.