Značaj neformalnog obrazovanja

Polaznici majstorske radionice održali su koncert na KotorArt Don Brankovim danima muzike predstavljajući rezultate višednevnog rada sa svojim mentorom, pijanistom Kemalom Gekićem. U Crkvi Sv. Duha, u petak, 11. avgusta, publika je imala priliku da sluša Sofiju Jović i Andriju Jovovića iz Crne Gore, Katarinu Davinić, Tamaru Traparić, Anju Riđešić i Luku Šašić iz Srbije, kao i Ivu Pavlović iz Hrvatske. Pored njih, Akademiju su još pohađale Vladana Perović iz Crne Gore i Mivret Nerva Kipana iz Turske.

DSC_8346.jpg

Za razvoj izvođačkih vještina učenika/studenta, pored formalnog obrazovanja, važna je edukacija kroz majstorske škole renomiranih pedagoga/izvođača. Znanja stečena kroz taj vid neformalnog obrazovanja unapređuju tehničku spretnost i dodatno probuđuju kreativnost mladog umjetnika, pomažu mu da iz drugačijeg ugla sagleda svoj umjetnički razvoj. Kada je riječ o radu sa mladima, KotorArt pored koncertnog segmenta KotorArt talenti, sprovodi edukaciju kroz KotorArt akademiju koju su prethodne godine vodili violinista Stefan Milenković i flautista Janoš Balint, dok je i prošle i ove godine predavač bio pijanista Kemal Gekić.

Nakon nekoliko dana mentorskog rada, od 7. do 11. avgusta, polaznici majstorske radionice održali su koncert, svirajući djela koja su pripremali sa svojim mentorom. Izuzev Hromatske fantazije i fuge baroknog kompozitora Johana Sebastijana Baha, koju je svirala Katarina Davinić, i Ostrva radosti francuskog impresioniste Kloda Debisija, koju je svirala Iva Pavlović, publika je imala priliku da sluša romantičarski repertoar. S tim u vezi, Tamara Traparić je izvela Rapsodiju u h-molu, op. 79 Johanesa Bramsa, a Anja Riđešić Baladu u h-molu Franca Lista. Muziku Frederika Šopena izveli su troje mladih pijanista: Andrija Jovović Skerco u h-molu, Luka Šašić Skerco u b-molu, a Sofija Jović prvi stav Sonate za klavir, op. 35. 

Nakon koncerta, Kemal Gekić je mladim umjetnicima iz zemlje i inostranstva uručio diplome o pohađanju KotorArt akademije.

Boris Marković