BORIS BUDEN: KOJIM JEZIKOM GOVORI APOKALIPSA?

2018-07-25 20:00, Duration 2h

Pjaca od kina

srijeda, 25. jul
Pjaca od kina, 20 h

BORIS BUDEN: KOJIM JEZIKOM GOVORI APOKALIPSA? 

Jedina dobra stvar oko koncepta Apokalipse jeste što nam omogućava da razmislimo o kraju svega u smislu globalnog događaja. I obrnuto, perspektiva globalnog kraja otkriva i apokaliptične uvjete lokalnog života. Predavanje će se fokusirati na jedan od aspekata tog gubitka lokalnog života – kraj jezika kakve poznajemo. Ako Apokalipsa globalno govori engleski, koji je jezik kojim treba da govorimo lokalno kako bismo preživjeli? 

 

Buden2.jpg

BORIS BUDEN, filozof, publicista, prevodilac, teoretičar kulture, rođen je 1959. godine u Zagrebu, gdje je diplomirao filozofiju, a doktorirao je na Humboltovom univerzitetu u Berlinu. Njegovi radovi bave se teorijom prevođenja i jezika, filozofijom, politikom, kritikom kulture i umjetnosti. Opisivan je kao „britki um sa Balkana kojega svakako treba čitati”. Devedesetih godina bio je jedan od pokretača kultnog zagrebačkog magazina Arkzin i edicije tog magazina Bastard – koju je sam opisivao kao „organ intelektualne urbane gerile u uslovima nacionalističke kulturne hegemonije“. Govorio je tada da je Arkzin bio „jedino mjesto na kojem možete na medijski relevantan i moderan način kritički reflektovati hrvatsku stvarnost.“ Autor je Barikada I i II, Kaptolskih kolodvora. Jedan je od najboljih prevodilaca Sigmunda Frojda na jezik za čiju definiciju u pomoć priziva Miroslava Krležu: „Hrvatski i srpski su jedan te isti jezik, koji Hrvati nazivaju hrvatski, a Srbi srpski“. Njegova djela Vavilonska jama. O (ne)predvodivosti kulture i Zona prelaska – o kraju postokomunizma objavljena su za naše govorno područje u izdanju beogradske Fabrike knjiga. Gostujući je profesor na Fakultetu za umjetnost i dizajn Univerziteta Bauhaus u Vajmaru (Bauhaus-Universität Weimar). Živi u Berlinu, posjeduje austrijski pasoš i ne izjašnjava se o nacionalnom porijeklu. 

Kino Boka, 22 h

PROJEKCIJA FILMA: TIHO TRČANJE 
(režija: Daglas Trumbil, 1972)