CLIMATE KEYS

2018-07-31 21:00, Duration 2h

Pjaca od salate

utorak, 31. jul
Pjaca od salate, 21 h

ULAZ BESPLATAN!


DR VESNA MAČIĆ: Zašto nam trebaju zaštićena područja u moru?

 

ClimateKeys Logo.jpg

DR VESNA MAČIĆ završila je osnovnu i srednju školu u Kotoru, a studije biologije na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu. Na Univerzitetu u Novom Sadu najprije je magistrirala – u Centru TEMPUS, na smjeru Zaštite vode (2001), a potom odbranila doktorsku tezu (2010). Radi u Institutu za biologiju mora Univerziteta Crne Gore od 1997, a 2016. godine izabrana je u zvanje višeg naučnog saradnika za fitobentos. Kao jedina zaposlena u tom sektoru, bavi se izučavanjem morskih algi i cvjetnica, mapiranjem staništa na morskom dnu, zaštićenim i invazivnim vrstama, uspostavljanjem zaštićenog područja u moru, problemom čvrstog otpada u moru i drugim aktuelnim temama. Učestvovala je u realizaciji preko 50 nacionalnih i međunarodnih naučnih projekata, a pohađala je i brojne obuke u inostranstvu. Objavila je više od 60 naučnih radova. Govori engleski i italijanski jezik, a aktivno se bavi ronjenjem s autonomnim aparatima od 1998. godine.