FRANKO BIFO BERARDI: DRUGI DOLAZAK

2018-07-27 20:00, Duration 2 h

Pjaca od kina

petak, 27. jul
Pjaca od kina, 20 h

FRANKO BIFO BERARDI: DRUGI DOLAZAK

Godinama nakon prevelikog užasa koji je donio Prvi svjetski rat, Jejts je govorio o bolnom haosu koji se nadnio nad svijet oslabljen krvlju i u tome vidio znake drugog Isusovog dolaska: „Sigurno nam se približava Drugi dolazak.” Jejts je očekivao Drugi dolazak Isusa Hrista. Ali ipak, u deceniji nakon 1919. Isus Hrist se nije pojavio. Pojavio se Hitler. Danas apokaliptični model najbolje služi za opisivanje okolnog pejzaža, i to sa različitih tačaka gledišta. Nemojmo zaboraviti da je apokalipsa događaj koji otkriva skriveni racio kosmosa: haos. Ali je apokalipsa takođe trenutak u kome skrivena mogućnost može biti otkrivena. Ako nismo u stanju da vidimo i otjelotvorimo skrivenu mogućnost, slijediće pad u Ništa. Da li smo već izgubili priliku otjelotvorenja mogućnosti ili ta mogućnost još uvijek postoji?

berardi_wide.jpg

FRANKO BIFO BERARDI, italijanski teoretičar medija i medijski aktivista, rođen je 1948. godine u Bolonji. Osnivač je časopisa Altraverso (1975–1981) i učesnik u pokretanju jedne od prvih piratskih radio stanica u Italiji – kultne Alice, koja je bila glas autonomne omladine Bolonje s kraja 70-tih godina prošlog vijeka. U to vrijeme, u Parizu, u koji je otišao kao i mnogi drugi pripadnici pokreta Autonomija, sarađivao je sa Feliksom Gatarijem na polju šizoanalize. Istražuje ulogu medija i informacionih tehnologija u postindustrijskom kapitalizmu. Sa velikim ogorčenjem posmatra ulogu Evrope u aktuelnoj izbjegličkoj krizi, zbog koje je izjavio da sebe više ne smatra Evropljaninom. Danas sarađuje sa magazinom Derive Aprodi i predaje društvenu istoriju komunikacija na Akademiji lijepih umjetnosti u Milanu. Poslije budućnosti naslov je njegove knjige iz 2011. godine u kojoj Bifo kaže: „Budućnost nas je iznevjerila. Naša odgovornost sada je da odlučimo šta slijedi.“

Kino Boka, 22 h

PROJEKCIJA FILMA: DJECA ČOVJEČANSTVA 
(režija: Alfonso Kuaron, 2006)