VIJEK TRAJANJA

2019-07-16 21:30

Katedrala Sv. Tripuna

utorak, 16. jul
Katedrala Sv. Tripuna, 21.30 h
VIJEK TRAJANJA
Obilježavanje 100 godina rada Zagrebačkog kvarteta

ZAGREBAČKI KVARTET (Hrvatska)
Martin Krpan, violinа
Davor Filips, violina
Hrvoje Filips, viola
Martin Jordan, violončelo

Program:

Ludvig van Betoven (1770–1827)
Gudački kvartet u D-duru, op. 18 br. 3
Allegro
Andante con moto
Allegro
Presto

Moris Ravel (1875–1937) 
Gudački kvartet u F-duru
Allegro moderato – Très doux
Assez vif – Très rythmé
Très lent
Vif et agité

Zagrebacki kvartet.jpg


Zagrebački kvartet osnovan je 1919. godine, koncertom u Velikoj dvorani Hrvatskog zemaljskog glazbenog zavoda. Prvobitni članovi ovog prvog profesionalnog ansambla te vrste na hrvatskoj muzičkoj sceni bili su violinisti Vaclav Huml i Milan Graf, violista Ladislav Miranov i violončelista Umberto Fabri. Uspješnom djelovanju ansambla, tokom devedeset godina, doprinijeli su muzičari Stjepan Šulek, Josip Klima, Zlatko Balija, Đorđe Trkulja, Marija Kobenzl, Goran Bakrač, Ante Živković, Josip Stojanović, Goran Končar, Sergej Evsejev, Marin Maras i dr. Ansambl je ostvario više od četiri hiljade nastupa na svim kontinentima, snimio više od 60 ploča za razne svjetske izdavačke i radijske kuće kao što su Sastruphon, RCA, Melodicom, Da Camera Magna, Croatia Records, ALM Records itd. Repertoar kvarteta čini široki raspon stilova, od klasike, preko romantizma, do savremenih autora s akcent om na hrvatskom stvaralaštvu, posebno na djela Božidara Širole, Josipa Štolcera Slavenskog, Frana Lhotke, Antuna Dobronića, Borisa Papandopula, Mila Cipre, Milka Kelemena i dr. Današnju postavku u ansamblu čine Martin Krpan, braća Hrvoje i Davor Filips i Martin Jordan. U mnoštvu domaćih i međunarodnih priznanja i nagrada ističe se Nagrada za životno djelo Vladimir Nazor, dodijeljena 2009. godine.