BETOVEN, VJEČNA INSPIRACIJA

2020-08-26 22:00

Trg ispred Katedrale Sv. Tripuna

srijeda, 26. avgust
Trg ispred Katedrale Sv. Tripuna, 22 h
BETOVEN, VJEČNA INSPIRACIJA
 
TOMISLAV FAČINI, dirigent (Hrvatska)
CRNOGORSKI ORKESTAR MLADIH (Crna Gora)
beeth sajt.jpg
PROGRAM
 
Ludvig van Betoven (1770–1827)
Sonata za klavir u c-molu, br. 8, op. 13 (Patetična), obrada za gudački orkestar: Jakub Kovalevski
Grave – Allegro di molte e con brio
Adagio cantabile
Rondo: Allegro
 
Ludvig van Betoven
Velika fuga, op. 113, obrada za gudački orkestar: Engelbert Rentgen
 
Aleksandar Perunović (1978)
BEETHOVEN 2020, narudžbina KotorArta
 
Glavni partner koncerta: AMBASADA NJEMAČKE
Partner koncerta: AMBASADA HRVATSKE
 
Tomislav Fačini, dirigent, obrazovanje je stekao na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Kao šef-dirigent Hora HRT-a vodi ciklus Sfumato, u okviru kojeg je dirigent i domaćin vodećim imenima svjetske horske scene, a s ansamblom Antiphonus cikluse Triade i Trinitas, na kojima izvodi italijanske madrigale, muziku kasnog srednjeg vijeka, savremenu hrvatsku i svjetsku vokalnu muziku, rane opere, duhovna i vokalno-instrumentalna djela. Snimio je kompakt-disk za HRT sa horovima i solo popijevkama Vatroslava Lisinskog, autorski CD Mir, zlato, tamjan, zatim sa Antiphonusom kompakt-disk Ne le tue braze, glazba hrvatskog seicenta, a za Dubrovačke ljetne igre prvi hrvatski nosač zvuka sa sedam simfonija Luke Sorkočevića izvedenih prema rukopisu i na autentičnim instrumentima. Pedagoškim radom bavi se na Muzičkoj akademiji u Zagrebu gdje predaje horsko dirigovanje, dok je kao gostujući profesor predavao na Akademiji Sibelijus u Helsinkiju, na Univerzitetu Hjustona itd. Gostujući je dirigent Dubrovačkog simfonijskog orkestra i savjetnik za muzički program Dubrovačkih ljetnih igara.
 
Crnogorski orkestar mladih (COM), koji se prije svega obraća publici mlađe generacije, osnovalo je Udruženje mladih umjetnika Crne Gore, 2018. godine. Već naredne godine COM je postao predstavnik Crne Gore u Evropskoj orkestarskoj federaciji. Orkestar čine mladi crnogorski muzičari koji su svoju muzičku karijeru uglavnom započeli u inostranstvu i koji, okupljeni oko ideje nacionalnog ansambla mladih, teže ostvarivanju zajedničkih ciljeva u sferi umjetnosti i kulture. Repertoar Orkestra čine poznata djela klasične literature, savremena umjetnička muzika domaćih i stranih kompozitora, kao i umjetnički poduhvati zasnovani na spoju drame i klasične muzike. COM je ostvario više praizvođenja savremenih kompozicija, dok je za djelo Nokturno za solo violinu, orkestar i elektorniku snimio prvi koncertni spot takve vrste u Crnoj Gori. Orkestar je učestvovao u manifestacijama kao što su Evropski dani kulturne baštine, Festival mladih umjetnika 19, Humanitarni gala koncert, multimedijalna izložba Eros, krv i svetlost.
 
Aleksandar Perunović, kompozitor, diplomirao je i magistrirao kompoziciju na Muzičkoj akademiji na Cetinju, u klasi prof. Žarka Mirkovića, a doktorirao na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, u klasi prof. Srđana Hofmana. Autor je velikog broja solističkih, kamernih, horskih i orkestarskih djela, kao i umjetničkih poduhvata iz oblasti muzičkog teatra, primjene multimedije i elektronike. Djela su mu izvođena na autorskim koncertima i festivalima u Crnoj Gori kao što su A tempo, Grad teatar Budva i KotorArt, u regionu na Međunarodnoj tribini kompozitora u Beogradu i Mokranjčevim danima u Negotinu, kao i širom Evrope – u Austriji, Njemačkoj, Holandiji, Švajcarkoj, Poljskoj, Ukrajini, Albaniji itd. Mnoga od ovdje izvedenih djela nastala su kao narudžbine izvođača, ansambala, festivala i sl. Pored komponovanja, bavi se muzičkom teorijom i analizom. Na Muzičkoj akademiji na Cetinju radi kao docent. Član je Odbora za muzičke umjetnosti u Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti, kao i Savjeta Muzičkog centra Crne Gore.