STUDENTI MUZIČKE AKADEMIJE (CETINJE) U GOSTIMA

2020-07-18 21:30

Crkva Sv. Duha

subota, 18. jul
Crkva Sv. Duha, 21.30 h / maksimalan broj ljudi: 45
STUDENTI MUZIČKE AKADEMIJE (CETINJE) U GOSTIMA
Partner koncerta:Muzička akademija na Cetinju
 
PROGRAM
Ludvig van Betoven (1770–1827)
Trio za dvije violine i klavir u B-duru, op. 11, prvi stav
Izvode: Aksa Muratović, violina, Teodora Ćalić, violina, Iva Ivanović, klavir
 
Ežen Izaj (1858–1931)
Sonata za violinu u e-molu, br. 4, prvi stav (Alemanda)
Izvodi: Viktor Huter, violin
 
Zigfrid Karl-Elert (1877–1933)
Sonata appassionata, op. 140
Izvodi: Žunja Lipanović, flauta
 
Pedro Tintorer (1814–1891)
Sjećanje na Ludviga van Betovena
Izvode: Milena Jaramaz, violina, Ksenija Lukić, viola, Andrijana Ramović, kontrabas, Iva Drekalović, klavir
 
Karl Marija fon Veber (1786–1826)
Rondo iz Koncerta za klarinet u f-molu, br. 1, op. 73
Izvodi: Vasilije Vujadinović, klarinet, klavirska saradnja: Aleksej Molčanov, klavir
 
Stjepan Šulek (1914–1986)
Sonata Vox Gabrieli
Izvodi: Seida Kučević, trombon, klavirska saradnja: Andrej Molčanov
 
Volfgang Amadeus Mocart (1756–1791)
Kagelštat, trio za klarinet, violu i klavir, K. 498, prvi stav
Izvode: Vasilije Vujadinović, klarinet, Gleb Bednjakov, viola, Lejla Sulejmanović, klavir
 
Hoakin Turina (1882–1949)
Sonata, op. 61, prvi stav
Izvodi: Filip Miladinović, gitara
 
Žan Ibo (1917–1992)
Sarabanda iz Sonate
Izvodi: Uroš Sučić, truba, klavirska saradnja: Andrej Molčanov
 
MACT.jpg
Partner koncerta:
 
Muzička akademija na Cetinju osnovana je 1980. godine u Titogradu, kao jedan od fakulteta Univerziteta Crne Gore Veljko Vlahović. Danas je njeno sjedište na Cetinju. Kao najveća i najvažnija obrazovna muzička institucija u Crnoj Gori, Muzička akademija nastavnim sadržajem, prateći savremene tokove muzičke pedagogije i dostignuća u oblasti muzičke umjetnosti, obrazuje mlade i kvalitetne kadrove, sposobne da umjetničkim radom i muzičkim stvaralaštvom pomažu razvoj svoje zemlje i regiona, u skladu sa savremenim evropskim trendovima. Misija Muzičke akademije
jeste da širi i unapređuje znanje, učenje i vještine, uz punu otvorenost za saradnju sa sličnim i drugim institucijama i subjektima iz neposrednog i šireg okruženja. Na Muzičkoj akademiji obrazuju se studenti na osnovnim, specijalističkim, magistarskim i doktorskim studijama, na obrazovnim profilima kao što su opšta muzička pedagogija, dirigovanje i različiti instrumenti u okviru izvođačkih umjetnosti – klavir, gudački instrumenti, duvački instrumenti, gitara, harmonika.