BETOVENOVA PISMA

2021-08-05 21:30

Crkva Sv. Duha

četvrtak, 5. avgust
Crkva Sv. Duha, 21.30 h
BETOVENOVA PISMA
 
ANSAMBL ARS-INDUSTRIA (Crna Gora)
Aleksandar Radulović, glumac
Milana Bjelobaba, prva violina
Marija Đuranović, druga violina
Uroš Lapčević, viola
Dmitrij Prokofjev, violončelo
Vanja Vukčević, idejni tvorac projekta
 
 
PROGRAM
 
Ludvig van Betoven (1770–1827)
Pisma i Gudački kvartet u e-molu, op. 59, br. 2 (Razumovski)
 
Pismo Jozefu Vilhemu Šadenu
 
Allegro, prvi stav kvarteta Razumovski
 
Pismo prijatelju Amendi
 
Molto adagio, drugi stav kvarteta Razumovski
 
Hajligenštatski testament
 
Allegretto, treći stav kvarteta Razumovski
 
Pismo besmrtnoj dragoj
 
Finale: Presto, četvrti stav kvarteta Razumovski
 
Zabilješka / citat Imanuela Kanta
 
Sponzor koncerta: Ambasada Njemačke
 
Povodom 250 godina od rođenja Ludviga van Betovena, 2020. godine, kreiran je projekat Betovenova pisma, prema ideji i konceptu Vanje Vukčević, projektne menadžerke Nevladinog udruženja ARS-INDUSTRIA iz Podgorice. Program se u muzičkom smislu oslanja na gudački kvartet Razumovski, op. 59, br. 2, posvećen ruskom plemiću – grofu Razumovskom, ambasadoru carske Rusije u Beču, velikom pokloniku umjetnosti i meceni. Naizmjenično sa stavovima kvarteta smjenjuje se interpretacija četiri pisma i jedne Betovenove zabilješke (na kraju programa), čime je predstavljen intimni svijet umjetnika ispunjen najdubljim strahovima i bolima, ali i osjećanjima ljubavi. U pismu svom poznaniku Jozefu Vilhemu Šadenu kompozitor govori o prekidu svog prvog putovanja u Beč i potvratku u Bon zbog bolesti svoje majke koja ubrzo umire. Slijedi pismo prijatelju Amendi o Betovenovim prvim problemima sa sluhom, ali i o njihovom prijateljstvu. Treće pismo je čuveni Hajligenštatski testament, koji je kompozitor namijenio braći Karlu i Johanu. Ovim tekstom provijava očaj zbog njegove sve veće gluvoće, kao i razmišljanja o samoubistvu. Betoven je taj dokument do kraja života skrivao među privatnim papirima, a pronađen je i objavljen iste godine kada je umro – 1827. Još jedan značajan dokument koji je do njegove smrti bio nepoznat jeste i Pismo besmrtnoj dragoj – svjedočanstvo puno ljubavi prema osobi čiji je identitet do danas ostao misteriozan.
Ansambl ARS-INDUSTRIA formiran je 2018. godine u okviru Nevladine organizacije ARS-INDUSTRIA iz Podgorice, čija je primarna misija vlastita kreacija i produkcija inovativnih i nesvakidašnjih oblika stvaralaštva iz domena umjetnosti i obrazovanja. Ansambl čine profesionalni umjetnici različitih profila iz brojnih umjetničkih disciplina (muzika, pozorište, ples, vizuelne umjetnosti itd.) koji imaju cilj da kroz interdisciplinarnost visokoj umjetnosti obezbijede što širi krug slušalaca i gledalaca. ARS-INDUSTRIA je rekonstruisala do tada nepoznatu i neobjavljenu kompoziciju za glas i klavir Mirišem vinograde, kompozitora Borislava Tamindžića i pjesnika Sretena Perovića iz 1980. godine, kreirala prvi imerzivni interdisciplinarni projekat u Crnoj Gori – Muzika na vodi, u kojem je na već postojeće muzičko remek-djelo Georga Fridriha Hendla kreiran scenario, oslanjajući se na istorijske podatke i događaje iz života kompozitora i britanskog kralja Džordža Prvog. Tokom 2021. godine sprovodi interdisciplinarni program Bajkoviti svijet umjetnosti, namijenjen djeci iz Doma Mladost u Bijeloj.