KOTORART TALENTI – MUZIČKA AKADEMIJA NA CETINJU

2021-08-04 21:30

Crkva Sv. Duha

srijeda, 4. avgust
Crkva Sv. Duha, 21.30 h
KOTORART TALENTI – MUZIČKA AKADEMIJA NA CETINJU

PROGRAM


Johan Baptist Georg Neruda (1708–1780)
Koncert za trubu u Es-duru, I stav: Allegro 
Izvodi: Vuk Kuč, truba, I godina
Klasa: Nikola Mijajlović
Klavirska saradnja: Oleksij Molčanov

Frederik Šopen (1810–1849)
Etida u cis-molu, op. 10, br. 4
Izvodi: Milica Nikčević, klavir, I godina
Klasa: Vladimir Domazetović 

Domeniko Skarlati (1685–1757)
Sonata u g-molu, K. 450
Anatoli Kusjakov (1945)
Divertimento, II stav
Izvodi: Predrag Nikolić, harmonika, III godina
Klasa: Predrag Janković 

Vilijam Volton (1902–1983)
Bagatela br. 1
Izdvodi: David Marton, gitara, I godina master studija
Klasa: Danijel Cerović 

Sergej Prokofjev (1891–1953)
Sonata za solo violinu u D-duru, op.115, I stav: Moderato
Izvodi: Milena Jaramaz, violina, II godina
Klasa: Vujadin Krivokapić 

Frank Marten (1890–1974)
Balada
Izvodi: Žunja Lipanović, flauta, II godina
Klasa: Marija Đurđević Ilić
Klavirska saradnja: Oleksij Molčanov 

Franc List (1811–1886)
Koncertna parafraza na operu Rigoletto
Izvodi: Iva Drekalović, klavir, II godina
Klasa: Bojan Martinović 

Bela Bartok (1881–1945)
Koncert za violu, Sz 120, II stav: Allegro religioso i III stav: Allegro vivace
Izvodi: Gleb Bednjakov, viola, III godina
Klasa: Mihail Bereznitski 
Klavirska saradnja: Oleksij Molčanov

Klod Debisi (1862–1918)
Klavirski trio u G-duru, III stav: Andante espressivo, IV stav: Appassionato
Izvodi: Viktor Huter, violina, II godina
Sari Šaćiri, violončelo, I godina
Petar Popović, klavir, I godina
Klasa: Nataša Popović 

Partner koncerta: Muzička akademija na Cetinju

MACT.jpg

Muzička akademija na Cetinju osnovana je 1980. godine u Titogradu, kao jedan od fakulteta Univerziteta Crne Gore Veljko Vlahović. Danas je njeno sjedište na Cetinju. Kao najveća i najvažnija obrazovna muzička institucija u Crnoj Gori, Muzička akademija nastavnim sadržajem, prateći savremene tokove muzičke pedagogije i dostignuća u oblasti muzičke umjetnosti, obrazuje mlade i kvalitetne kadrove, sposobne da umjetničkim radom i muzičkim stvaralaštvom pomažu razvoj svoje zemlje i regiona, u skladu sa savremenim evropskim trendovima. Misija Muzičke akademije jeste da širi i unapređuje znanje, učenje i vještine, uz punu otvorenost za saradnju sa sličnim i drugim institucijama i subjektima iz neposrednog i šireg okruženja. Na Muzičkoj akademiji obrazuju se studenti na osnovnim, specijalističkim, magistarskim i doktorskim studijama, na obrazovnim profilima kao što su opšta muzička pedagogija, dirigovanje i različiti instrumenti u okviru izvođačkih umjetnosti – klavir, gudački instrumenti, duvački instrumenti, gitara, harmonika.