srijeda, 2. jun
Crkva Sv. Duha, 12 h
#SYNERGY
Predstavljanje projekta


Evropski projekat saradnje #synergy: Sharpening the capacities of the classical music industry in the Western Balkans (Jačanje kapaciteta industrije klasične muzike na Zapadnom Balkanu), koji je inicirao KotorArt Don Brankovi dana muzike, okuplja neke od najvećih festivala umjetničke muzike u regionu: Centar beogradskih festivala (BELEF i BEMUS), Dubrovačke ljetne igre, Ljubljana Festival, organizacija Vox Baroque iz Albanije i Udruženje F. Šopen sa Kosova*.

Ciljevi projekta su usavršavanje i povezivanje kulturnih radnika, prije svega onih koji se bave festivalima i umjetničkom muzikom, zatim podsticanje komponovanja novih djela klasične muzike inspirisanih lokalnom baštinom svih navedenih gradova i zemalja, počev od Kotora i Crne Gore, kao i uvezivanje i saradnja mladih muzičara, kompozitora i organizacija koje se bave umjetničkom muzikom na Zapadnom Balkanu. 

Tokom tri godine, projekat će okupiti dvanaest kompozitora, preko pedeset mladih muzičara i menadžera u kulturi, biće organizovano šest seminara za profesionalce u kulturi, dvanaest rezidencija za kompozitore na kojima će oni stvarati dvanaest novih djela inspirisanih kulturnom baštinom regiona i Evrope. Veliki finale projekta biće festivalska turneja koja će kompozitore, nove kompozicije i mlade muzičare predstaviti tokom ljetnjih festivala širom Zapadnog Balkana.