KONCERT STUDENATA MUZIČKE AKADEMIJE CETINJE

2022-07-18 21:00

Crkva Sv. Duha

ponedjeljak, 18. jul
Crkva Sv. Duha, 21 h
KONCERT STUDENATA MUZIČKE AKADEMIJE CETINJE
 
UROŠ SUČIĆ, truba
Klasa: doc. Nikola Mijajlović
Klavirska pratnja: Oleksij Molčanov
Johan Nepomuk Humel (1778–1837)
Koncert za trubu u Es-duru, I stav
Allegro con Spirito
 
SEIDA KUČEVIĆ, trombon
Klasa: red. prof. Aleksandar Benčić
Klavirska pratnja: Oleksij Molčanov
Žozef Eduar Barat (1882–1963)
Andante i Allegro
 
LARA BUBANJA, klarinet
Klasa: sar. Petar Garić
Klavirska pratnja: Oleksij Molčanov
Volfgang Amadeus Mocart (1756–1791)
Koncert za klarinet A-dur, K. 622, I stav
Allegro
 
MILENA JOVIĆEVIĆ, viola
Klasa: doc. Mikhail Bereznitcky
Klavirska pratnja: Oleksij Molčanov
Petar Iljič Čajkovski (1840–1893)
Nocturno u d-molu, op. 19, br. 4
 
PETAR POPOVIĆ, klavir
Klasa: red. prof. Bojan Martinović
Franc List (1810–1886)
Koncertna etida, br. 3 (Un sospiro)
 
ŽUNJA LIPANOVIĆ, flauta
Klasa: vanr. prof: Marija Đurđević Ilić
Sigfrid Karg-Elert (1877–1933)
Čakona za solo flautu, op. 107
 
DAVID MARTON, gitara
Klasa: vanr. prof. Danijel Cerović
Mikloš Roža
Sonata za gitaru, op. 42, I stav
Moderato
 
IVANA DENDIĆ, violina
Klasa: vanr. prof. Vujadin Krivokapić
Klavirska pratnja: Oleksij Molčanov
Bendžamin Britn (1913–1976)
Valcer iz Svite, op. 6
 
MILENA DRAŠKOVIĆ, harmonika
Klasa: red. prof. Predrag Janković
Frank Anželis (1962)
Haiti
 
VASILIJE ĐUROVIĆ, klavir
Klasa: vanr. prof. Vladimir Domazetović
Frederik Šopen (1810–1849)
Balada u F-duru, br. 2, op. 38
 
LARA BUBANJA, klarinet
MARIJA MILIĆ, flauta
MAŠA CUPARA, klavir
Klasa: red. prof. Žana Lekić
Kamij Sen-San (1835–1921)
Tarantela, op. 6
 
Partneri koncerta: 
MACT.jpg
Muzička akademija na Cetinju osnovana je 1980. godine u Titogradu, kao jedan od fakulteta Univerziteta Crne Gore Veljko Vlahović. Danas je njeno sjedište na Cetinju. Kao najveća i najvažnija obrazovna muzička institucija u Crnoj Gori, Muzička akademija, nastavnim sadržajem, prateći savremene tokove muzičke pedagogije i dostignuća u oblasti muzičke umjetnosti, obrazuje mlade i kvalitetne kadrove, sposobne da umjetničkim radom i muzičkim stvaralaštvom pomažu razvoj svoje zemlje i regiona, u skladu sa savremenim evropskim trendovima. Misija Muzičke akademije jeste širenje i unapređivanje znanja, učenja i vještina, uz punu otvorenost za saradnju sa sličnim i drugim institucijama i subjektima iz neposrednog i šireg okruženja. Na Muzičkoj akademiji obrazuju se studenti na osnovnim, specijalističkim, magistarskim i doktorskim studijama, za obrazovne profile u oblasti opšte muzičke pedagogije, dirigovanja i različitih instrumenata u okviru izvođačkih umjetnosti – klavira, gudačkih instrumenata, duvačkih instrumenata, gitare, harmonike.