Modifying Error 404 | EKOtorArt SUSTAINABLE TALKS

2022-07-18 21:00

Kreativni hab Kotor

ponedjeljak, 18. jul
Kreativni hab Kotor, 21 h
Modifying Error 404 | EKOtorArt SUSTAINABLE TALKS
Učestvuju: Antonije Pušić, Paola Petričević, Jailhouse Jazz Quartet
paula photo.jpg
Paula Petričević, filozofkinja, publicistkinja, feministička i mirovna aktivistkinja, diplomirala je filozofiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Magistrirala je političke nauke na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, gdje je u statusu doktoranda. Radi kao profesorka filozofije u  Gimnaziji Kotor i ŠOSMO Vida Matjan. Dugogodišnja je kolumnistkinja, а potom i ombudsmanka ND Vijesti, i nedjeljnika Monitor. Bila je urednica Pjace od filozofa 2019. godine. Glavne oblasti njenog interesovanja i istraživanja jesu studije roda, medijska etika i problematika medijske reprezentacije. Objavljivala je radove iz ovog područja u domaćoj i međunarodnoj periodici i zbornicima. Voli da bude blizu mora i oblikuje u glini.