Modifying Error 404 | SHARE Talks: Intelligence as a Power

2022-07-21 21:00

Pjaca od kina

četvrtak, 21. jul
Pjaca od kina, 21 h
Modifying Error 404 | SHARE Talks: Intelligence as a Power
Učestvuju: Filip Milošević, Eda Nano, Julia Haas, Karolina Iwanska, Bruno Jakić, Laurence Meyer, Bojana Kostić, Asja Lazarević, Eleftherios Chelioudakis, Domen Savič, Dubravko Ćulibrk, Sanne Stevens, Mila Bajić
 
21:00–21:05 Intro – Đorđe Krivokapić, Univerzitet u Beogradu
21:05–21:25 SHARE & Technopolice News – Građanska borba protiv nadzora #hiljadekamera
Filip Milošević, SHARE Fondacija
Eda Nano, Technopolice
 
 
SHARE Fondacija se više od tri godine bori protiv biometrijskog sistema video-nadzora. Kamere za biometrijski nadzor, za koji država tvrdi da ne koristi prepoznavanje lica, postavljene su u Beogradu bez pravnog osnova i prethodnog odobrenja Povjerenika za zaštitu podataka o ličnosti. Kolektiv Tehnopolice vodi istu bitku u Francuskoj, imajući u vidu da je širenje biometrijskog nadzora takođe problem u više država članica EU. Što su nam donijeli napori zajednice da zaštitimo naše javne prostore i kakvi su izgledi za dalje?
Filip Milosevic.jpg
 
Filip Milošević je aktivista SHARE fondacije. Već nekoliko godina uglavnom radi na temama o digitalnom nadzoru, uključujući inicijativu #hiljadekamera ('hiljade kamera'), koja okuplja građane i civilno društvo kako bi se suprotstavili uvođenju tehnologija biometrijskog nadzora. Njegova interesovanja takođe uključuju i veštačku inteligenciju, centralizaciju podataka, digitalne identitete i njihov uticaj na društvo i slobode. Član je Beogradskog Haklaba i savetodavnog odbora Internet društva Srbije (ISOC).
Eda Nano.png
Eda Nano je informatičar, sa znanjem kako o programiranju tako i o teoriji računarskih nauka. Povezana je sa kolektivima La Quadrature du Net i Technopolice. Eda je takođe član odbora April, francuske organizacije koja promoviše i brani slobodne softvere. Od 2019. godine nezavisno radi u četiri oblasti: razvoj softvera i upravljanje projektima, podučavanje i savetovanje u oblasti računarstva, etika i prediktivni algoritmi i upravljanje zajednicom i organizacijom događaja.
21:25–22:00 Panel – Regulacija vještačke inteligencije i mogući pristupi
Julia Has, Kancelarija Predstavnika OEBS-a za slobodu medija
Karolina Ivanska, Evropski centar za neprofitno pravo
Bruno Jakić, AI Applied
Lorens Mejer, Fond za digitalnu slobodu (DFF)
Moderator: Bojana Kostić, istraživačica ljudskih prava i tehnologije
 
Sve više privatnih i javnih usluga oslanja se na vještačku inteligenciju kako da bi nam se pružilo bolje iskustvo ili predvidjeli određeni modeli ponašanja. Uz etičke i pravne implikacije upotrebe vještačke inteligencije, koji je najbolji pristup regulisanja ove složene oblasti? Panelisti će predočiti moguće scenarije  regulacije i kako oni mogu uticati na razvoj alata vještačke inteligencije i ljudska prava.
Julia Haas.jpg
Julija Has je asistent koordinatora projekta u Kancelariji predstavnika OEBS-a za slobodu medija i stručnjak za međunarodno pravo i ljudska prava. U svom radu fokusirala se na međunarodne odnose, ukrštanje tehnologije i ljudskih prava i prevenciju marginalizacije. Julija se prevashodno fokusira na istraživanje i razvoj politike u oblasti upravljanja internetom i digitalnog učešća. Prethodno je radila kao pravni referent i savetnik za ljudska prava u austrijskom Ministarstvu za Evropu, integraciju i spoljne poslove. Magistrirala je pravo na Univerzitetu u Beču, a na doktorskim studijama se specijalizovala za uticaj digitalnih inovacija na slobodu medija.
karolina iwanska.jpg
Karolina Ivanska (ona/njen) je savetnik za digitalni građanski prostor u ECNL-u. Ona je odgovorna za podršku ECNL-u u unapređenju portfelja digitalnih prava, širenju partnerstava sa različitim zainteresovanim stranama u oblasti digitalnih prava i pružanju ECNL politika i inicijativa zastupanja u ovoj oblasti. Karolina konkretno koordinira zalaganje ECNL-a u vezi sa Zakonom o veštačkoj inteligenciji EU i vodi razvoj Centra za učenje veštačke inteligencije. Takođe je uključena u istraživanje i analizu politike na raskrsnici bezbednosti, borbe protiv terorizma i tehnologije. Takođe podržava aktivnosti ECNL-a za obuku i obrazovanje u vezi sa digitalnim pravima.
bruno jakic.jpg
 
Bruno Jakić radi na primeni stvarnih, funkcionalnih i primenjenih rešenja veštačke inteligencije na korporativne izazove u ljudskim resursima, bankarstvu i osiguranju. Pored toga, veoma je zainteresovan za kriptografiju/sigurne komunikacije i društvena, ekonomska i politička ukrštanja između tehnologije i društva.
Laurence Meyer.png
 
Lorens Majer je rukovodilac u Fondu za digitalnu slobodu za pitanja rasne i socijalne pravde. Prethodno je radila kao parlamentarna pomoćnica u Narodnoj skupštini Francuske na pojmu rase u pravu. Takođe je uključena u nekoliko projekata usmerenih na zajednicu. Živi u Berlinu.
Bojana Kostic.jpeg
 
Bojana Kostić je istraživač i zagovornik ljudskih prava i tehnologije. Trudi se da iskoristi zajedničko i lokalno znanje i postojeće mehanizme podrške kako bi podstakla promene, posebno u oblastima medija, izgradnje zajednice i dizajna inkluzivne medijske politike.
22:00–22:10 Spremnost vlada Jugoistočne Evrope da zaštite ljudska prava prilikom implementacije AI u javnom sektoru
Asja Lazarević, SHARE Fondacija
 
Početkom 2022. godine, SHARE Fondacija i saradnici završili su istraživanje o tome kako vlade u jugoistočnoj Evropi primjenjuju napredne tehnologije, poput vještačke inteligencije, u njihovim sistemima i uslugama koje pružaju građanima. Iako nivo napredne tehnološke spremnosti varira između njih, vidimo da ostaju različiti izazovi i problemi, posebno kada je u pitanju obrada ličnih podataka građana i standardi informacione bezbjednosti.
Asja Lazarevic.JPG
 
Asja Lazarević je student doktorskih studija sociologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Nakon osnovnih studija, završila je master studije iz društvenih studija roda na Univerzitetu Lund u Švedskoj. Trenutno je zaposlena u SHARE fondaciji kao rukovodilac projekta i radi na digitalnim pravima.
22:10–22:45 Diskusija – Strategije razvoja vještačke inteligencije u regionu jugoistočne Evrope: da li da ubrzamo ili napravimo pauzu
Elefterios Čelijudakis, Homo Digitalis
Domen Savič, Državljan D
Dubravko Ćulibrk, Institut za veštačku inteligenciju Srbije
Sane Stivens, Londonska škola ekonomije i političkih nauka
Moderator: Mila Bajić, SHARE Fondacija
 
Pojedine zemlje Jgoistočne Evrope, odnosno Srbija, Slovenija i Mađarska, usvojile su strategije za vještačku inteligenciju. Iako su ovo strateški dokumenti koji ocrtavaju namjere državne politike u ovoj oblasti, važno je razmisliti o izazovima i mogućnostima koje AI pruža javnom sektoru. U tom smislu, da li nam je potrebno odlučnije djelovanje regionalnih vlada ili napori u ovoj oblasti idu prebrzo u odnosu na kapacitete?
Eleftherios Chelioudakis.jpg
 
Elefterios Čelijudakis je suosnivač Homo Digitalis-a i radi dobrovoljno kao sekretar Upravnog odbora. On je advokat koji radi u Grčkoj sa hibridnim akademskim obrazovanjem u oblasti prava i računarstva.
Domen Savic.jpg
 
 
Domen Savič predvodi nevladinu organizaciju Citizen D koja se fokusira na pitanja ljudskih prava u digitalnoj sferi, medijske pismenosti i aktivnog građanstva.
Dubravko Cuilbrk.png
Dubravko Ćulibrk je direktor Instituta za veštačku inteligenciju Srbije. Takođe je redovni profesor Inženjeringa informacionih sistema na odseku za industrijsko inženjerstvo i menadžment Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, Srbija. Od jula 2019. postao  je ambasador Tandemlaunch-a, jedinstvene startap livnice sa sedištem u Montrealu, Kanada. Takođe je proveo dve godine (2013-2015) kao postdoktorski istraživač na Univerzitetu u Trentu, Italija u Grupi za multimediju i ljudsko razumevanje.
Sanne Stevens.png
Sane Stivens je kodirektor Projekta pravde, jednakosti i tehnologije na Odseku za medije i komunikacije Londonske ekonomske škole i političke nauke. Počela je kao lokalni organizator i ima dugogodišnje iskustvo u radu sa civilnim društvom i medijskim organizacijama u oblasti digitalne bezbednosti i tehnologije vođene podacima. Bavi se načinom na koji digitalne tehnologije jačaju i transformišu strukture moći - kako se organizovati protiv nejednakosti i izboriti se za pravdu za sve.
Mila Bajic.jpg
 
Mila Bajić je analitičar podataka i istraživač ljudskih prava. Njene glavne oblasti interesovanja su vizuelizacija podataka, privatnost i zaštita podataka, analiza društvenih medija, teorije zavere i rodno zasnovano nasilje na mreži. Sa akademske strane, proučava ulogu traume i sećanja u konfliktu.