Modifying Error 404 | SHARE Talks: Platforms of Power

2022-07-18 20:00

Crkva Svetog Antuna

ponedjeljak, 18. jul
Crkva Svetog Antuna, Perast, 20 h
Modifying Error 404 | SHARE Talks: Platforms of Power
Učestvuju: Nevena Krivokapić-Martinović, Vladan Joler, Dunja Mijatović, Gvendolin Delbos-Korfild, Džo Maknami, Đorđe Krivokapić, Bojan Perkov, Nina Bogdanović, Adel Abusara, Nevena Ružić, Blerjana Bino, Duje Prkut, Andrej Petrovski
 
20:00–20:05 Intro – Nevena Krivokapić Martinović, SHARE Fondacija
20:05–20:15 Novi ekstraktivizam – Vladan Joler, Akademija umetnosti Novi Sad
 
U ovom trenutku u 21. vijeku, svjedoci smo novog oblika ekstraktivizma koji je uveliko u toku: onog koji seže u najudaljenije uglove biosfere i najdublje slojeve ljudskog kognitivnog i afektivnog bića. Postoje duboke veze između doslovne eksploatacije materije biosfere, prikupljanja podataka i monetizacije ljudskih praksi komunikacije i društvenosti. Novi ekstraktivizam Vladana Jolera je kartografski projekat koji se može shvatiti kao titanski napor da se ocrtaju ove međusobne veze i osmisli naša savremena stvarnost.
Nevena Krivokapic Martinovic.jpg
 
Nevena Krivokapić-Martinović je advokat za medije, specijalizovana za onlajn medije, slobodu izražavanja u digitalnom okruženju. Od 2013. godine svoj rad je posvetila istraživanju novog ekosistema igranih medija i pozicije onlajn medija za implementaciju standarda ljudskih prava u digitalnom okruženju kroz aktivnosti SHARE Fondacije.
vladan-joler.jpg
 
Vladan Joler je suosnivač SHARE fondacije i profesor na Katedri za nove medije Univerziteta u Novom Sadu. On vodi SHARE Lab, laboratoriju za istraživanje podataka različitih tehničkih i društvenih aspekata algoritamske transparentnosti, digitalne eksploatacije radne snage, nevidljive infrastrukture, crnih kutija i mnogih drugih savremenih fenomena na raskrsnici između tehnologije i društva.
20:15–20:50 Panel – Novi regulatorni instrumenti Evropske unije i Savjeta Evrope
Dunja Mijatović, Komesar za ljudska prava Savjeta Evrope
Gvendolin Delbos-Korfild, poslanica u Evropskom parlamentu
Džo Maknami, Savjetnik grupe Greens/EFA u Evropskom parlamentu
Moderator: Đorđe Krivokapić, Univerzitet u Beogradu
 
Kako digitalno okruženje konstantno predstavlja nove izazove za ljudska prava i društvene procese, međunarodni akteri kao što su EU i Savjet Evrope nastoje da ograniče uticaj tehno-giganata i njhove agende. Panel će pružiti uvid u nove regulatorne instrumente koji imaju za cilj da uvedu red među ključnim korporativnim akterima, prije svega u industriji digitalnog oglašavanja, kao i prema dežurnim krivcima kao što su Meta, Google, Apple, itd.
Dunja-Mijatovic.jpg
Dunja Mijatović je izabrana za komesara Veća Evrope za ljudska prava 25. januara 2018. godine od strane Parlamentarne skupštine, a funkciju je preuzela 1. aprila 2018. godine. Državljanka je Bosne i Hercegovine, a u posljednje dve decenije radi na promociji i zaštiti ljudskih prava, stičući opsežno znanje u oblasti međunarodnog monitoringa, posebno u pogledu slobode izražavanja. Pre imenovanja za komesara za ljudska prava, radila je kao predstavnica OEBS-a za slobodu medija (2010-2017), direktorica za emitovanje Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine (2001-2010), predsedavajuća Evropskom platformom regulatornih agencija (2007–2010) i Grupe stručnjaka Saveta Evrope za slobodu izražavanja i informisanja u vreme krize (2005-2007).
Gwendoline Delbos-Corfield.jpg
Gvendolin Delbos-Korfild, članica je Evropskog parlamenta (Zeleni/EFA) od 2019. godine, ali je uvek povezivala lokalno političko delovanje sa obavezama na evropskom nivou. Njen rad u Evropskom parlamentu fokusira se na građanske slobode i vladavinu prava, digitalna prava, rodnu ravnopravnost i ustavna pitanja.
Joe McNamee.jpg
Džo Maknami radi na temama vezanim za regulaciju interneta više od 20 godina. Pre svoje trenutne pozicije savetnika za politiku u političkoj grupi u Evropskom parlamentu, radio je kao konsultant. Od 2009. do 2018. je devet godina vodio Evropska Digitalna Prava, udruženje organizacija za digitalna građanska prava u Evropi, radeći na glavnim temama kao što su usvajanje Opšte uredbe o zaštiti podataka i Direktive o autorskim pravima. Pre toga je radio za političku konsultantsku kuću specijalizovanu za politiku telekomunikacija i interneta, gde je vodio tri istraživačka projekta finansirana od strane Evropske komisije. Tokom ovog perioda, takođe je radio na direktivama EU o elektronskoj trgovini i e-privatnosti. Džo je magistrirao evropsku politiku i međunarodno pravo.
Djordje Krivokapic.jpg
Dr Đorđe Krivokapić LL.M. je pravnik, suosnivač SHARE fondacije i profesor IKT prava na Fakultetu organizacionih nauka – Univerziteta u Beogradu. Fokusira se na presek novih tehnologija i društva, posebno na slobodu govora na mreži, privatnost informacija, digitalnu bezbednost i otvoren pristup znanju. Đorđe predaje predmete iz oblasti IKT prava, poslovnog prava, poslovne etike i organizacije poslovnih sistema na Univerzitetu u Beogradu i Univerzitetu umetnosti u Beogradu.
20:50–20:55 SHARE News – Monitoring
Nina Bogdanović, SHARE Fondacija
Bojan Perkov, SHARE Fondacija
 
SHARE Fondacija, zajedno sa BIRN-om, prati kršenje digitalnih prava i sloboda u šest zemalja jugoistočne Evrope – Hrvatskoj, Mađarskoj, Bosni i Hercegovini, Severnoj Makedoniji, Srbiji i Rumuniji. Biće predstavljeni najzanimljiviji slučajevi kršenja ljudskih prava u digitalnom okruženju.
bojan perkov.jpg
 
Bojan Perkov je istraživač politike u SHARE fondaciji. Njegova interesovanja i oblasti rada obuhvataju slobodu izražavanja i onlajn medije, kao i druga pitanja vezana za digitalna prava i slobode, kao što su govor mržnje, neutralnost mreže, cenzura, zaštita podataka, digitalna bezbednost itd.
Nina Bogdanovic.jpg
Nina Bogdanović je specijalista za bezbednost informacija u SHARE fondaciji. Diplomirala je na Studijama bezbednosti. Njena oblast rada obuhvata sajber bezbednost i bezbednost informacija sa fokusom na identifikaciji potencijalnih pretnji sajber bezbednosti po digitalnu infrastrukturu organizacije kroz procenu rizika i dizajniranje zaštitnih mehanizama i bezbednosnih politika. Njena interesovanja su digitalna forenzika, testiranje penetracije i ranjivosti, istraživanje obnovljenih podataka i metapodataka, profilisanje i politički informacioni rat.
20:55–21:30 Diskusija – Kapaciteti državnih platformi za zaštitu privatnosti i bezbjednosti podataka građana
Blerjana Bino, Centar za nauku, inovacije i razvoj (SCiDEV)
Nevena Ružić, Fondacija za otvoreno društvo Srbija
Duje Prkut, Politiskop
Adel Abusara, PwC Srbija
Moderator: Andrej Petrovski, SHARE Fondacija
 
Povrede podataka, hakovanje informacionih sistema, curenje informacija – sve su to izazovi koje vidimo kada je u pitanju bezbjednost IKT sistema javnog sektora. Diskusija ima za cilj da se udubi u najvažnije aspekte stanja informacione bezbjednosti i prakse zaštite podataka o ličnosti u javnom sektoru, kada je u pitanju zaštita podataka građana, posebno imajući u vidu naprednu digitalizaciju državnih službi.
Adel Abusara.jpg
Adel Abusara je stručnjak za upravljanje sajber bezbednošću, posebno u Centralnoj i Istočnoj Evropi. Njegova interesovanja su vezana za javno-privatna partnerstva u sajber bezbednosti, metode podizanja svesti u ovoj oblasti i različitih zakonodavnih i strateških okvira za upravljanje sajber bezbednošću u Evropi. Pre sadašnjeg angažmana u PwC Srbija, gde je deo tima za upravljanje sajber bezbednošću mreže PvC CEE, Adel je radio kao koordinator projekta u Ženevskom centru za upravljanje bezbednosnim sektorom (DCAF) gde se takođe bavio upravljanjem sajber bezbednošću u Srbiji i regionu Zapadnog Balkana, dok njegovo prethodno iskustvo uključuje rad u Misiji OEBS-a u Srbiji, gde je razvio portfolio za sajber bezbednost Misije i niza organizacija civilnog društva koje se bave upravljanjem sektorom bezbednosti.
Nevena-Ruzic.jpg
Nevena Ružić- Pukom srećom, Nevena je svoj profesionalni angažman od 2001. godine uspešno „ograničavala” na zakon o informisanju. I to samo: pravo na privatnost, zaštitu podataka, slobodu informisanja i izražavanja, upravljanje internetom i druge oblasti prava i života na koje ove teme mogu uticati. Trenutno koordinira program Digital Watch OSF Srbija i obučava/diskutuje/predaje u slobodno vreme.
Blerjana Bino.JPG
Blerjana Bino je istraživač u društvenim naukama sa posebnim fokusom na medije, demokratiju i učešće. Članica je istraživanja Mreže sigurnih novinara na Zapadnom Balkanu. Ona je suosnivač i izvršni direktor Centra za nauku i inovacije za razvoj (SCiDEV) i predvodi mrežu izvanrednih naučnika i istraživača politike koji rade na demokratskom razvoju, dobrom upravljanju, medijima i komunikaciji, saradnji istraživanja u društvu i digitalnoj transformaciji.
Duje Prkut.jpg
 
Duje Prkut je slobodni stručnjak za dobru upravljačku praksu i analizu javnih politika. Od 2015. godine pomno prati uticaj digitalnih tehnologija na fundamentalne demokratske procese, ljudska prava i mentalno zdravlje korisnika.
Andrej Petrovski.jpg
 
Andrej Petrovski je završio Master studije kompjuterskog kriminala. Tehnički je direktor SHARE fondacije i direktor SHARE CERT-a. Njegov rad je fokusiran na sajber napade na onlajn medije i organizacije civilnog društva na Zapadnom Balkanu. Autor je brojnih radova iz oblasti računarske bezbednosti, privatnosti informacija i sajber kriminala.