MUZIKA NADE

2022-07-28 21:00

Bogorodičina crkva, Prčanj

četvrtak, 28. jul
Bogorodičina crkva, Prčanj, 21 h
MUZIKA NADE
 
OMLADINSKI ORKESTAR ZAPADNOG BALKANA
DESAR SULEJMANI, dirigent (Njemačka)
 
PROGRAM
 
Edvard Grig (1843–1907)
 
Iz Holbergovih vremenasvita u starom stilu
Preludijum (Allegro vivace)
Sarabanda (Andante)
Gavota (Allegretto)
Arija (Andante religioso)
Rigodon (Allegro con brio)
 
Gerti Druga (1986)
Perje tuge, za gudački orkestar
 
Aleksandre Tansman (1897–1986)
Sedam varijacija na temu Đirolama Freskobaldija
 
Dmitri Šostakovič (1906–1975)
Kamerna simfonija, op. 110a (aranžman R. Baršai), posvećena žrtvama fašizma i rata
Largo
Allegro molto
Allegretto
Largo
Largo
 
Partneri koncerta:
WBYO foto 2.jpg
Omladinski orkestar Zapadnog Balkana nastao je 2019. godine, kao prirodni izdanak Evropske ljetnje muzičke akademije u Prištini, na inicijativu dirigenta Desara Sulejmanija, međutim, zbog pandemije, početak rada ansambla bio je  odložen. Orkestar djeluje po projektu i okuplja mlade muzičare iz šest zapadnobalakanskih zemalja – Albanije, Bosne i  Hercegovine, Kosova, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije, jednom ili dvaput godišnje. Nakon uvježbavanja sa  mentorima u zemljama Zapadnog Balakana i Evropske unije, te zajedničkih proba, organizuju se koncerti u nekim od  pomenutih šest zemalja ili šire. Bez obzira na različite etničke, nacionalne, vjerske i kulturološke kontekste za koji su ovi  mladi ljudi vezani, tokom upoznavanja na intenzivnim probama, nastupima i zajedničkim višednevnim turnejama, oni  bivaju spojeni u jedinstvenu cjelinu – orkestar čija se komplementarnost može mjeriti sa visokokvalifikovanim  profesionalcima u daleko stabilnijim okruženjima. Međusobnom saradnjom, muzičari prevazilaze pitanja etničkih podjela,  proizašlih nakon raspada bivše Jugoslavije. Na taj način članovi Orkestra postaju ambasadori saradnje visoke klase u  regionu obilježenim nesuglasicama i razdorom.
Desar Sulejmani by Mimoza Veliu OVA.jpg
Desar Sulejmani, pijanista i dirigent, studirao je na Univerzitetu umjetnosti Folkvang u Esenu i Visokoj školi za muziku  Robert Šuman u Dizeldorfu – klavir kod prof. Tila Engela, kamernu muziku kod prof. Andreasa Rajnera i prof. Rajnera Kusmaula, a dirigovanje kod prof. Davida de Vilijersa. Nastupa širom Evrope, kao solista i kamerni izvođač, a od  2003. godine i kao dirigent. Rukovodio je Bohumskim, Bergiškim, Kosovskim i Uzbekistanskim simfonijskim orkestrom, Novom filharmonijom Reklinghauzena, Kamernim orkestrom Folkvang iz Esena, Njemačkim Rotari orkestrom, Simfonijskim orkestrom Radio-televizije Albanije i dr. Bio je umjetnički direktor i dirigent Orkestra kelnskog društva i  Kamernog orkestra Gedbeka, a vodio je Simfonijski orkestar Hajnrih Hajne u Dizeldorfu i Simfonijski duvački orkestar u  Esenu. Bio je rukovodilac međunarodne produkcije Čarobne frule u Teatru Joburg u Johanesburgu 2016, a 2017. godine  postavljen je za umjetničkog direktora koncertne sezone Pro-klasik u Kenigsvinteru u Njemačkoj. Osnovao je Omladinski  orkestar Zapadnog Balkana, čiji je umjetnički direktor i šefdirigent, 2019. godine.