#SYNERGY: COMPOSERS IN RESIDENCE

2022-07-21 21:00

Samostanski kompleks Sv. Nikole, Prčanj

četvrtak, 21. jul
Samostanski kompleks Sv. Nikole, Prčanj, 21 h
#SYNERGY: COMPOSERS IN RESIDENCE
 
MATIJA KREČIĆ, violinista i kompozitor (Slovenija)
 
Partneri koncerta: 

Evropski projekat saradnje – #synergy: Jačanje kapaciteta industrije klasične muzike na Zapadnom Balkanu inicirao je Međunarodni festival KotorArt Don Brankovi dani muzike s idejom okupljanja nekih od najvećih festivala umjetničke muzike u regionu, među kojima su Centar beogradskih festivala (BELEF i BEMUS), Dubrovačke ljetne igre, Ljubljana festival, organizacija Vox Baroque iz Albanije i Udruženje F. Šopen sa Kosova*. Ciljevi projekta su usavršavanje i povezivanje kulturnih radnika, koji se, prije svega, bave festivalima i umjetničkom muzikom, zatim podsticanje komponovanja novih djela klasične muzike inspirisanih lokalnom baštinom svih navedenih gradova i zemalja, počev od Kotora i Crne Gore, kao i uvezivanje i saradnja mladih muzičara, kompozitora i organizacija koje se bave umjetničkom muzikom na Zapadnom Balkanu. Planirano je da tokom tri godine projekat okupi dvanaest kompozitora, više od pedeset mladih muzičara i menadžera u kulturi, da se organizuje šest seminara za profesionalce u kulturi, dvanaest rezidencija za kompozitore na kojima će nastati dvanaest novih djela inspirisanih kulturnom baštinom regiona i Evrope. Kao veliko finale projekta, održaće se festivalska turneja po ljetnjim festivalima širom Zapadnog Balkana, na kojoj će biti predstavljeni kompozitori, nove kompozicije i mladi muzičari. Projekat #synergy podržala je Evropska komisija, čime je Međunarodni festival KotorArt Don Brankovi dani muzike postao prva organizacija u Crnoj Gori koja je dobila priliku i povjerenje Evropske Unije da bude nosilac projekta podržanog u okviru programa Kreativna Evropa.

Matija Krečič_foto Alan Orlič.jpg
Matija Krečič, violinista i kompozitor, stekao je diplomu na Koruškom državnom konzervatorijumu u Klagenfurtu, na kojem je studirao violinu, u klasi prof. Helfrida Fistera, i kompoziciju, u klasi prof. Alfreda Stingla. Napisao je muziku za više kratkih filmova i pozorišnih predstava. Aranžirao je muziku koju potpisuje Magnifico za srpski film Montevideo, vidimo se, reditelja Dragana Bjelogrlića. Veoma je tražen kao aranžer, a kao kompozitor, napisao je djela za nekoliko  slovenačkih solista i ansambala među kojima su Mate Bekavac, Bernarda Fink, Tanja Sonc, Jan Gričar, Ansambl Janus Atelier, MD7, Duo Furioso, Carpe Artem, Metabonma, Simfonijski orkestar Cantabile, Ansambl Ingenium, APZ Tone Tomšič, Ljubljanski  madrigalisti. Njegova muzika objavljena je na dva kompakt-diska, Architexture (Janus Atelier, 2014) i Cut / Rez (ZKP RTV  Slovenia, 2020). Trenutno sarađuje sa umjetnicima i ansamblima kao što su Magnifico, Tomaž Hostnik, Teo Collori in  Momento Cigano, Tango story, a među ranijim saradnicima su: Terrafolk, Gal and Severa Gjurin, Marko Črnčec, Žan  Tetičkovič, P’Jays, Mar Đango, Skarabej. Član je Društva slovenačkih kompozitora i suosnivač muzičkog kolektiva Janus  Atelier.