#SYNERGY: COMPOSERS IN RESIDENCE

2022-08-03 21:00

Samostanski kompleks Sv. Nikole, Prčanj

srijeda, 3. avgust
Samostanski kompleks Sv. Nikole, Prčanj, 21 h
#SYNERGY: COMPOSERS IN RESIDENCE
 
TOMISLAV OLIVER, muzikolog i kompozitor (Hrvatska)
 
Partneri koncerta:

Evropski projekat saradnje – #synergy: Jačanje kapaciteta industrije klasične muzike na Zapadnom Balkanu inicirao je Međunarodni festival KotorArt Don Brankovih dani muzike s idejom okupljanja nekih od najvećih festivala umjetničke muzike u regionu, među kojima su Centar beogradskih festivala (BELEF i BEMUS), Dubrovačke ljetne igre, Ljubljana festival, organizacija Vox Baroque iz Albanije i Udruženje F. Šopen sa Kosova*. Ciljevi projekta su usavršavanje i povezivanje kulturnih radnika, koji se, prije svega, bave festivalima i umjetničkom muzikom, zatim podsticanje komponovanja novih djela klasične muzike inspirisanih lokalnom baštinom svih navedenih gradova i zemalja, počev od Kotora i Crne Gore, kao i uvezivanje i saradnja mladih muzičara, kompozitora i organizacija koje se bave umjetničkom muzikom na Zapadnom Balkanu. Planirano je da tokom tri godine projekat okupi dvanaest kompozitora, više od pedeset mladih muzičara i menadžera u kulturi, da se organizuje šest seminara za profesionalce u kulturi, dvanaest rezidencija za kompozitore na kojima će nastati dvanaest novih djela inspirisanih kulturnom baštinom regiona i Evrope. Kao veliko finale projekta, održaće se festivalska turneja po ljetnjim festivalima širom Zapadnog Balkana, na kojoj će biti predstavljeni kompozitori, nove kompozicije i mladi muzičari. Projekat #synergy podržala je Evropska komisija, čime je Međunarodni festival KotorArt Don Brankovi dani muzike postao prva organizacija u Crnoj Gori koja je dobila priliku i povjerenje Evropske Unije da bude nosilac projekta podržanog u okviru programa Kreativna Evropa.

Tomislav Oliver 2, c. Matej Grgić.jpg
Tomislav Oliver, muzikolog i kompozitor, diplomirao je kompoziciju u klasi prof. Marka Ruždjaka, na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Usavršavao se na postdiplomskim studijima na Univerzitetu Mozarteum u Salzburgu, u klasi prof. Stefana Vinklera, Muzičkom koledžu Katalonije (ESMUC) u Barseloni, u klasi prof. Mauricia Sotela, kao i na Univerzitetu umjetnosti (KUG) u Grazu, u klasi prof. Marka Cicilianija i prof. Franka Bedrosijana. Autor je kamerne i simfonijske muzike, muzike za eksperimentalne filmove, balet, savremeni ples i elektroniku. Sarađivao je s renomiranim muzičarima i ansamblima kao što su Riot, Kebyart, Cantus, Trio Clara Haskil, Zagrebačka filharmonija itd. Član je programskog odbora Muzičkog bijenala Zagreb. Docent na Odsjeku za kompoziciju i teoriju muzike na Muzičkoj akademiji u Zagrebu od 2018. godine.