BJ photo3.jpg

Janoš Balint, flautista, diplomirao je na Muzičkoj akademiji Franc List u Budimpešti, 1984. godine, a potom završio postdiplomske studije u klasi prof. Andraša Adorjana. Osvojio je brojne nagrade na međunarodnim takmičenjima u Ankoni, Lajpcigu, Marknojkirhenu itd. Radio je na mjestu solo flautiste u Simfonijskom orkestru Radio Mađarske (1981–1991) i Mađarskoj nacionalnoj filharmoniji (2000–2006). Kao solista, svirao je u većini evropskih zemalja, kao i u SAD, Japanu, Tajvanu, Izraelu, Koreji, sa partnerima kao što su Andraš Šif, Marta Argerič, Mikloš Perenji, Zoltan Kočiš i dr. Godišnje izvede oko sto kompozicija za flautu različitog žanra i permanentno je usmjeren na proširenje repertoara stvaranjem transkripcija za flautu. Brojni savremeni kompozitori pišu djela posvećena njemu. Objavio je više od trideset kompakt-diskova za izdavačke kuće Hungaroton, Capriccio i Naxos. Redovno drži majstorske kurseve širom svijeta. Član je žirija na najznačajnijim međunarodnim takmičenjima u SAD, Japanu, Poljskoj, Srbiji, Sloveniji, Austriji, Mađarskoj, Njemačkoj, Francuskoj... Godine 2008. dobio je najveće mađarsko priznanje za muzičko izvođenje – nagradu Franc List Ministarstva kulture i obrazovanja. Osnivač je i direktor Instituta za flautu Doppler u Bidimpešti. Radi kao profesor na Visokoj školi za muziku u Detmoldu (Njemačka), supervizor na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu (Srbija) i gostujući profesor na Muzičkoj akademiji Karol Šimanovski u Katovicama (Poljska).