Poziv otvoren: 8. mart 2024.
Rok za prijavu: 28. april 2024.

KotorArt Akademija za muzičke i teatarske profesionalce novi je segment Međunarodnog festivala KotorArt, nastao sa namjerom da producentima i menadžerima u kulturi pruži sveobuhvatan pregled različitih aktivnosti u domenu izvođačkih umjetnosti, sa fokusom na muziku i teatar. 

KotorArt Akademija za muzičke i teatarske profesionalce održaće se od 24. do 29. jula 2024. godine u Kotoru, u okviru programa Međunarodnog festivala KotorArt. Ovogodišnji eksperti i predavači Akademije su: Gabrielle Bernoville, konsultantkinja za politike programa Kreativna Evropa Evropske komisije, Jan Briers, predsednik Evropske asocijacije festivala (EFA), Katherine Haataja, osnivač i direktor Operosa Montenegro Opera Festival, Sophie Vanden Broeck, pomoćnica direktora za međunarodnu saradnju NT Gent teatra  i producentkinja turneja za predstave Jana Fabra i Mila Raua, Dubravka Vrgoč, dramaturškinja i intendantica HNK Rijeka, Jelena Janković-Beguš i Milica Kadić, programske menadžerke Centra beogradskih festivala (CEBEF) i producentkinje BEMUS-a, Anica Tomić, pozorišna rediteljka i glumica i Sara Mandić, mendžerka razvoja i produkcije Međunardonog festivala KotorArt. 

Program Akademije ponudiće polaznicima pregled različitih oblika djelovanja u muzičko-scenskoj umjetnosti kroz aspekte međunarodne saradnje. U fokusu će biti umjetnička, ali i produkciona, administrativna, finansijska i pravna pitanja u regionalnom i evropskom kontekstu. 

Polaznici će pratiti stručna predavanja o različitim modelima produkcije i koprodukcije, o finansiranju i mehanizmima podrške, održivosti u muzičko-scenskoj umjetnosti, kao i o strategijama turneja i pristupu stranim tržištima. Radionice s odabranim mentorima omogućit će polaznicima da preciznije osmišljavaju i razvijaju vlastite projekte i koncentrišu se na praktičan rad. Dio programa obuhvatiće upoznavanje polaznika s različitim modalitetima regionalne i međunarodne saradnje, kao i o mogućnostima umrežavanja s drugim profesionalcima iz struke.

Program će dodatno obogatiti predstave, koncerti i ostali programi predstavljeni u sklopu XXIII Međunarodnog festivala KotorArt i svakodnevne rasprave o zajednički viđenim programima.

KOGA TRAŽIMO I ŠTA SE NUDI ODABRANIM KANDIDATIMA?

 

Poziv je otvoren za teatarske i muzičke profesionalce do 35 godina starosti koji imaju iskustva u domenu produkcije i organizacije.

Odabranim kandidatima biće u potpunosti pokriveni troškovi kotizacije i troškovi boravka u Kotoru za vreme trajanja Akademije uključujući i pristup programima KotorArta. Festival nije u mogućnosti da snosi troškove puta za odabrane kandidate. 

KAKO SE PRIJAVITI?

 

Da biste se prijavili, potrebno je da popunite online formular dostupnu na OVOM linku najkasnije do 28. aprila 2024. godine.

Online formular potrebno je ispuniti na engleskom jeziku, a pored CV-a i osnovnih informacija o podnosiocu prijave, formular uključuje i kratak opis predloga projekta / inicijative koju kandidat trenutno razvija (do 2 strane A4 formata). Preporučeno je da opis projekta / inicijative obuhvati sljedeće elemente: naziv projekta/inicijative; ciljeve; ciljne grupe; održivost projekta/inicijative - potencijalna socijalna i ekonomska vrednost i inovativni aspekt; kao i informacije o partnerstvima ili saradnjama u vezi sa predloženim projektom ili inicijativom.

Projekti će biti odabrani od strane stručnog žirija koji se sastoji od renomiranih stručnjaka iz domena teatarske i muzičke produkcije i kulturnih i kreativnih industrija iz zemalja Zapadnog Balkana. Nakon procesa selekcije,  odabrani kandidati će biti obavešteni putem e-maila. 
----
Za sva dodatna pitanja u vezi ovog poziva, možete se obratiti na program@kotor.art
----
 

ZAŠTITA PODATAKA I OBAVJEŠTENJE O PRIVATNOSTI

 

Podnošenjem prijave na ovaj poziv dajete saglasnost da se informacije navedene u aplikaciji čuvaju na računaru ili drugim relevantnim sistemima za arhiviranje i da se dijele sa drugim ovlašćenim organizacijama ili osobama uključenim u projekat u skladu s Opštom uredbom o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR 2018). Lični podaci biće obrađeni i pohranjeni u skladu s relevantnim zakonima. Dostavljene informacije biće korišćene isključivo za potrebe selekcije kandidata. Imena i osnovni podaci o izabranim projektima / inicijativama i podnosiocima prijave biće javno objavljeni.