Samit Heritage & Creativity
1 - 4. februara 2024.
 

Međunarodni festival KotorArt  (Fondacija Don Branko Sbutega) i SHARE Fondacija organizuju Samit Heritage& Creativity koji će se održati u Kotoru, od 1. do 4. februara 2024. u okviru projekta WBCHIL - Western Balkans Cultural Heritage Innovation Lab (Laboratorija za inovacije u kulturnoj baštini Zapadanog Balkana) podržanog kroz projekat „Kultura i Kreativnost za Zapadni Balkan“ kojeg finansira Evropska Unija. (CC4WBs).

Samit Heritage&Creativity će okupiti profesionalce aktivne u domenu kulturnog nasljeđa, kulturnog turizma i kreativnih industrija, predstavnike akademske zajednice, javnog sektora i privrede, kao i druge aktere koji su u svom poslu posvećeni istraživanju i stvaranju sinergije između kulturne baštine i kulturnih i kreativnih industrija sa područja Zapadnog Balkana i  posvjećenu jačanju kapaciteta u oblasti kulturne baštine i kreativnih industrija na Zapadnom Balkanu. WBCHIL se fokusira na unaprijeđenje preduzetničkih veština i pristupa tehnološkim znanjima radi osnaživanja organizacija i timova koji su na putu izgradnje održivih poslovnih modela, u oblastima kulturnih i kreativnih industrija, zasnovanih na kulturnoj baštini.

Šta nas očekuje u okviru Heritage & Creativity Samita?


Neformalni dio događaja će započeti 1. februara od 14h  kroz takozvane “speed dating” sesije u okviru kojih će finalisti imati desetominutnu priliku da kratko upoznaju mentore sa svojim projektom, odgovore na pitanja i dobiju inicijalni feedback. Otvaranje događaja se očekuje od 18h, kada će nakon pozdravnih govora i uvodnih predavanja, finalisti na sceni predstaviti svoje projekte u “elevator pitch” formatu. 

Drugi i treći dan odlikuje slična struktura: tokom prepodneva finalisti će pohađati praktične radionice u okviru kojih će mentori pokušati da im prenesu znanja i veštine koja će im koristiti da unaprede projekat u toku samog trajanja događaja i pripreme se za finalnu prezentaciju. Sredina dana će biti ostavljena slobodna za rad u timovima, konsultacije sa mentorima i druge aktivnosti neformalnijeg tipa. Večernji program će sadržati predavanja i diskusije na teme strategija razvoja kreativnih industrija, tehnoloških inovacija prilikom prezentacije kulturne baštine i uticaja veštačke inteligencije na kreativnu produkciju.

Tokom poslednjeg dana Heritage & Creativity Samita finalisti će predstaviti svoje projekte nakon čega će stručni žiri odabrati pobednike konkursa koji će učestvovati u Heritage Innovation & Collaboration Inkubatoru od marta do oktobra 2024. godine