O BAŠTINI IZNOVA: Kako oblikovati industriju na grnčarskom točku

Ime projekta: O BAŠTINI IZNOVA: Kako oblikovati industriju na grnčarskom točku

Glina je jednostavan materijal, čija upotreba seže u davna vremena i sastavni je dio različitih tradicija i kultura. Osnovna ideja projekta je da se grnčarski točak zavrti kako bi poslužio istraživanju kreativnog, kulturnog i industrijskog potencijala lokalne baštine. Grnčarija može oživjeti zanimanje za stare, tradicionalne zanate i biti kreativni medij za promišljanje kulturnog i istorijskog potencijala kotorskog područja. Projekat predlaže revitalizaciju starog zanata, edukaciju, demonstracije na otvorenom, izložbe, produkciju unikatnih predmeta koji čuvaju tradicionalnu vrijednost tehnike, istražuju lokalno nasljeđe u umjetničkom kontekstu, otvaraju mogućnosti za  grupne kreativne projekte, ali i za samozapošljavanje. Projekat će promovisati tradicionalni zanat i istovremeno ga koristiti za promociju kulturnog nasljeđa i stvaranje novih vrijednosti.

Autori projekta

Petar Martinović sa suprugom Evom Molinar godinama vodi “Atelje starih zanata” u Kotoru. Petrov je rad poznat kroz kreiranje unikatnih suvenira i umjetnički rad u glini. Njegov se umjetnički izraz razvija u nepredviđenim smjerovima, a dosad je prepoznat i nagrađivan. Maja Marović je istoričarka umjetnosti i nezavisna istraživačica sa iskustvom u oblasti kreativnih strategija, copy i content writinga, razvoja i podizanja vidljivosti kreativnih i edukativnih projekata. Iza Petra i Maje su godine poznanstva i kreativnih razmjena. Mogu ići jedno drugom na živce, ali se uvijek razumiju, što njihov ljudski i kreativni odnos čini čvrstim, pa su dobar i dinamičan tim.