Ime projekta: Uronite u umjetnost

Sažetak:

Georeferenciranje lokacija koje su inspirisale djela moderne umjetnosti u Crnoj Gori. Osnovna ideja ovog projekta je da poveže konkretna mjesta u fizičkom prostoru, sa umjetničkim djelima koja su inspirisana tom lokacijom. Direktnim uvezivanjem, i priroda i kulturno nasljeđe, dobijaju novi sloj čitanja i razumijevanja. Umjetnička djela postaju nove referentne tačke za nove doživljaje prirode, dok pogled na pejzaž omogućava bolji uvid u njegovu umjetničku interpretaciju.
S obzirom da su mnogi umjetnici - od Pera Počeka, Petra Lubarde, Mihaila Vukotića, Mila Milunovića, itd. bili inspirisani, ne samo crnogorskim gradovima, poput Cetinja, Ulcinja, Budv, već i mnogim manje poznatim predjelima, ova kulturno-turistička mapa pokriva značajan dio Crne Gore, a ne samo amblematske pejzaže. 
Upotrebom digitalnih tehnologija, korisniku bi bio ponuđen set informacija o konkretnom djelu, (njegovom nastanku, smještaju itd.) al,i potencijalno, i širem kulturnom kontekstu. Kanali distribucije bi se u perspektivi mogli razvijati i uvezivati sa drugim aplikacijama i razvijati on-site fizičke forme.

 

Autor projekta

NVU/NGA FLUX

Centralna misija asocijacije je unaprijeđenje kulturnih politika u domenu dizajnerskih praksi, vizuelnih umjetnosti i kulturne baštine. 

 

Projektni tim

Mirjana Dabović Pejović.jpg

Mirjana Dabović Pejović
Rođena u Kotoru 1973. Diplomirala istoriju umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu, kod prof. Jerka Denegrija.
Živi i radi na Cetinju. 

Od 2000. godine zaposlena kao kustoskinja u Umjetničkom muzeju Narodnog muzeja Crne Gore, a  2002 – 2022. kao kustoskinja galerije Atelje DADO. Aktivno angažovana na zaštiti i promociji pokretne kulturne baštine kroz aktivnosti, izložbe i publikacije u saradnji sa brojnim državnim institucijama i NVO sektorom.

U Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić (od 2012.) kurirala brojne izložbe u saradnji sa institucijama, muzejima i umjetnici(a)ma iz regiona i Evrope. Oblast interesovanja savremena umjetnost i fotografija.

Lazar Pejović.jpg

Lazar Pejović
Rođen 1969. godine na Cetinju. Živi i radi na Cetinju.

1996. godine diplomirao grafiku na Fakultetu likovnih umjetnosti, Cetinje, a 1998. magistrirao fotografiju na Fakultetu Primenjenih umetnosti u Beogradu.
Od 2005. profesor fotografije na FLU Cetinje.
2009- 2015. profesor fotografije na ALU, Trebinje, Bosna i Hercegovina.
Učestvovao na brojnim izložbama savremene umjetnosti u zemlji i inostranstvu.

Osim izlaganja fotografije, sarađuje sa brojnim institucijama kulture, obrazovanja, turizma, zdravlja… Godinama radi kao urednik i likovni urednik monografija i časopisa, ko-selektor izložbi, stručni konsultant. Učesnik brojnih stručnih radionica, panel diskusija.