01 Ratimir Martinovic.jpg

 

 

RATIMIR MARTINOVIĆ, direktor KotorArt Don Brankovih dana muzike, koordinator svih programa KotorArt-a

Jedino umjetnost koja ulazi u javni gradski prostor i iznenađuje i oneobičava svakodnevicu, kao što to čine programi KotorArt-a, ima moć da estetizuje, osmisli i konstruiše novi smisao i nova značenja, probudi communitas, i promijeni nabolje priču koju grad priča o samom sebi.

Jedan od osnivača festivala KotorArt, renomirani pijanista i univerzitetski profesor.

06 Viktor Varosi.jpg

 

 

VIKTOR VAROŠI, izvršni producent

KotorArt je vitalni organ Kotora, njegov nerazdvojivi dio. Generator zvukova vrhunske muzike, dječijeg smijeha, klapskih harmonija, filozofskih i arhitektonskih promišljanja, koji su utkani u atmosferu Grada. Ta magična atmosfera čini KotorArt jedinstvenim festivalom, urezanim u sjećanje svakog umjetnika kojeg je ugostio i svakog čovjeka koji je posjetio njegove programe.

Menadžer u kulturi i profesor klavira. Štreber zbog njemačke, umjetnik zbog italijanske krvi.

365 dana je u KotorArt-u.